Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Ostatnia sesja tej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka

2018-06-07 11:26:57 (ost. akt: 2018-06-07 11:45:32)

Przedstawiamy porządek VII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka, która odbędzie się 14 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali Posiedzeń urzędu miasta:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie z pomocy przy biegu charytatywnym.
5. Sprawozdanie z udziału w III Konferencji Młodzieżowych Rad w Sejmie RP "Młodzi 2.0".
6. Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów dotyczących działalności i wyborów do VIII kadencji MRMM.
7. Sprawozdanie z udziału w uroczystości Dniu Dziecka.
8. Sprawozdanie z udziału w korowodzie.
9. Informacja o Dniach Hanzy 2018.
10. Informacja o II Konwencie Fantastyki „Krzyżakon 2018”.
11. Informacja o konkursie fotograficznym "Patrz oczyma, fotografuj sercem".
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Edukacji 2016-2018.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji 2016-2018.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Samorządami Uczniowskimi 20016-2018.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 2016-2018.
16. Sprawozdanie z działalności VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka 2016-2018.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
18. Komunikaty i wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.