Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Konkurs na dofinansowanie usuwania azbestu

2018-05-22 08:59:56 (ost. akt: 2018-05-22 09:03:09)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Malbork zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na utylizację i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Malbork.

Dofinansowanie przez WFOŚiGW zadania może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych; jednakże nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu. Należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

Właściciele budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Malborka, pokrytych wyrobami azbestowymi (eternitem), mogą do dnia 05.06.2018 r. zgłaszać zamiar przystąpienia do konkursu poprzez złożenie do Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork, pokój 303, wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowaniu nie podlega zakup oraz montaż pokrycia dachowego!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi po 27 lipca 2018 r.


Dofinansowaniu podlegają udokumentowane koszty poniesione po ogłoszeniu wyników konkursu 2018 r. tj. po 27 lipca 2018 r.

Zastrzega się, że w przypadku nie zakwalifikowania się wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Burmistrz Miasta Malborka może odstąpić od udzielenia dofinansowania mieszkańcom miasta Malbork.