Niedziela, 4 czerwca 2023. Imieniny Christy, Helgi, Karola

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE na „Inicjatywy lokalne” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury

2018-05-11 21:17:45 (ost. akt: 2018-05-23 13:28:54)

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 68 
w Malborku, ogłasza konkurs na kulturalno-społeczne inicjatywy lokalne, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Miasta Malborka, we współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, w ramach  Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Projekty powinny realizować takie pomysły, które wzbogacą ofertę kulturalną Miasta Malborka, zaspokoją potrzeby kulturalne mieszkańców, a także włączą ich w realizację tych przedsięwzięć.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są:
- Organizacje pozarządowe z terenu miasta Malborka, które swoją siedzibę mają na terenie miasta oraz realizują swoje cele statutowe na terenie miasta Malbork;
- grupy nieformalne – (minimum 3 osoby, które nie posiadają osobowości prawnej i chcą wspólnie realizować działania w obszarze kultury, w tym minimum 1 osoba pełnoletnia);
- jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek;
- dozwolone jest składanie wniosków w partnerstwach;
Uczestnicy konkursu powinni być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu oraz zamieszkiwać na terenie Malborka lub mieć siedzibę i realizować cele statutowe na terenie Malborka.
Nagrodą w Konkursie będzie dofinansowanie od 3 do 7 inicjatyw (pomysłów), które zrealizowane zostaną w partnerstwie z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Pula środków do podziału wynosi 22.000 zł brutto (minimalne dofinansowanie 3.000 zł, maksymalne to 7.000 zł).

Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2018 roku, o godzinie 12:00.
Szczegóły konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.kultura.malbork.pl 
i w budynkach MCKiE. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Adamska, w biurze w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stare Miasto 13. Prosimy o wcześniejszy kontakt: 55 272 24 80 lub
projekty@kultura.malbork.pl

(-) Aleksandra Kapejewska
Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji


http://m.82-200.pl/2018/05/orig/plakatspotkanienabor1-2967.jpg
PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Prezentacja