Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Umowa na budowę kolektora deszczowego podpisana

2018-04-19 10:08:35 (ost. akt: 2018-04-19 13:16:36)

17 kwietnia br. burmitrz Marek Charzewski podpisał umowę umowę z Konsorcjum Wykonawców, Lider MCC S.A. z siedzibą w Chodeczu, Partner: Molewski sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na zadanie pn. Budowa kolektora deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym i wylotem do rzeki Nogat w Malborku, dzielnica Wielbark Etap I.

Projektu będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszt inwestycji wyniesie 11 919 290,10 zł, w tym dofinansowanie 8 343 503,07 zł. Termin realizacji inwestycji upływa w październiku 2019 roku.