Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

XLII sesja Rady Miasta Malborka

2018-04-18 14:41:08 (ost. akt: 2018-04-18 14:47:52)

26 kwietnia 2018 r. godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka przy pl. Słowiańskim 5 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Malborka. Przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Miejskiej Malbork – skuteczność windykacji (od 2015 r. do stanu obecnego).
5. Analiza komunalnych zasobów mieszkaniowych. Informacja o realizacji Uchwały nr XXXII/329/2017.
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2018 rok – III zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej - III zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
c) w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Miasta Malbork, w zamian za objęcie udziałów w spółce, ref. Katarzyna Kostrzewa -Rzoska naczelnik wydz. RGP;
d) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Malborka do reprezentowania Rady w Radzie Muzeum Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
e) w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Malbork, ref. Sekretarz Miasta;
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Markowski;
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Markowski;
h) w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka” ref. Burmistrz Miasta;
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:

1. Komisja ds. Społecznych - 24.04.2018 r. godz. 10.00
2. Komisja GKMiK - 24.04.2018 r. godz. 12.30
3. Komisja OKS - 25.04.2018 r. godz. 12.00
4. Komisja Finansów i Rozwoju Miasta - 25.04.2018 r. godz. 14.00

Kolegium Przewodniczących odbędzie się 25 .04.br. o godz. 15.30