Wtorek, 18 czerwca 2024. Imieniny Elżbiety, Marka, Pauli

Burmistrz podpisał umowy na adaptację budynków wieży ciśnień i przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu Malbork na +

2018-04-16 14:44:18 (ost. akt: 2023-04-17 14:11:01)

16 kwietnia br. burmistrz Marek Charzewski podpisał dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadań w projekcie „Malbork na „+” - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwszą umowę na „Adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Sienkiewicza 43 w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców” burmistrz podpisał z wykonawcą zadania - Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym BUDCHEM Arkadiusz Lewicki z siedzibą w Elblągu. kwota kontraktu wynosi 1 150 000,00 zł.

Realizatorem drugiej umowy dotyczącej „Adaptacji wieży ciśnień w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów” będzie firma KAMARO Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku. Kwota kontraktu to 4 180 770,00 zł.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg