Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Wizyta nauczycieli z Anglii w SP nr 5

2018-04-16 13:56:46 (ost. akt: 2018-04-16 14:09:07)

SP nr 5 w Malborku w ramach współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu gościła w szkole grupę 15 nauczycieli z Anglii. Nauczyciele przyjechali do nas w ramach programu Erasmus+ KA1 - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej.

Ośmiu nauczycieli różnych specjalności przyjechało ze szkoły średniej w Sheffield, gdzie uczy się ok. 1900 uczniów, cztery nauczycielki różnych specjalności z maleńkiej szkoły podstawowej z Warrington, trzech nauczycieli różnych specjalności z 6 szkół podstawowych wchodzących w skład Academy Trust w Esse.

Celem tygodniowego programu pobytu jest poznanie polskiego systemu edukacji, sposobu zarządzania placówką oświatową, realizacji programu wychowawczego(w tym profilaktyka) oraz edukacji włączającej. Goście odwiedzili także różne placówki oświatowe, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- Podczas spotkania w środę, 11 kwietnia br. zapoznaliśmy nauczycieli z charakterem pracy naszej szkoły i jej zarządzaniem. Poznali oni założenia, koncepcje, wizję i misję naszej placówki. Rozmawiali ze specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych – Paniami: Moniką Piskozub, Agnieszką Polak i pedagogiem szkolnym - Patrycją Biegańską-Stawicką – informuje dyrekcja SP nr 5.

Na życzenie angielscy pedagodzy zobaczyli zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej 1a prowadzone przez Panią Agnieszkę Nowicką. Lekcja poświęcona była fantazji i marzeniom. Czworo Anglików udało się na zajęcia historyczne do klasy integracyjnej 5a. Uczniowie pod kierunkiem Pani Ewy Trębas poznawali Kodeks Rycerski i cechy, jakimi powinien się odznaczać prawdziwy rycerz. Miłośnicy nauk ścisłych i pracy ze starszą młodzieżą udali się na zajęcia z chemii do gimnazjalnej klasy politechnicznej 2p. Zajęcia związane z różnorodnymi doświadczeniami chemicznymi poprowadziła Pani Ania Szynaka. Natomiast trzech nauczycieli zdecydowało się uczestniczyć w lekcji języka angielskiego w grupie dziewcząt klasy gimnazjalnej 3e prowadzonej przez Pana Dariusza Lachowicza.

- Po obserwacji zajęć wymieniliśmy się spostrzeżeniami i cennymi uwagami.
Zadawaliśmy pytania, uczyliśmy się od siebie wzajemnie. Spotkanie zakończyliśmy wymianą adresów, upominków i wspólnym zdjęciem. Asystowali nauczycielom z Wielkiej Brytanii nauczyciele języka angielskiego Pani Monika Gierszewska i Pan Bartosz Słowik oraz starsi uczniowie. Następnie angielscy nauczyciele udali się wraz ze swoim opiekunem Panią Marią Chodakowską na zwiedzanie Zamku Malborskiego. Miło nam było gościć pedagogów z Anglii
– dodają nauczyciele.

informacja i zdjęcia: SP nr 5 w Malborku