Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Posprzątaj po swoim psie !!!

2018-04-04 09:21:53 (ost. akt: 2018-04-04 09:23:27)

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe wg regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka:

1. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe poprzez umieszczenie ich odchodów w koszu lub pojemniku na odpady komunalne.

2. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do opieki nad tymi zwierzętami, zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

3. Niewyprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na place zabaw, piaskownice, boiska, cmentarze i zieleńce przy miejscach pamięci (pomniki) oraz fontanny miejskie.