Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Kolejne umowy na termomodernizację podpisane

2018-03-29 12:56:17 (ost. akt: 2018-03-29 13:13:16)

W czwartek 29 w gabinecie Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego zostały podpisane 3 umowy w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)"

W zakresie Powiatu Malborskiego podpisano 2 umowy na:
1. Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Malborku z firmą
DOMBUD-GAJA Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Witold Barcikowski na kwotę 750 000 zł brutto.
2. Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z firmą Arkadiusz Rawiński Rzemiosło Budowlane na kwotę 735 000 zł brutto.

W zakresie Powiatu Sztumskiego podpisano umowę z MSP "SMOK" Keister, Ksepka Spółka jawna na kwotę 599 265,14 zł brutto.

Podpisanie powyższych umów jest kontynuacją realizacji partnerskiego projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław(wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywnośćenergetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Termin realizacji powyższych zadań: od momentu podpisania umowy do 31/08/2018 r.