Czwartek, 8 grudnia 2022. Imieniny Delfiny, Marii, Wirginiusza

Modernizacji bulwarów miejskich - zapadła decyzja!

2018-03-23 14:46:43 (ost. akt: 2018-03-23 15:48:43)

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Białymstoku odbyło się II posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Najważniejsze decyzje podjęte podczas spotkania dotyczyły wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, wśród których znajduje się bardzo ważne dla Malborka przedsięwzięcie pn. Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku. Powstało ono w ścisłej współpracy dwóch samorządów - Okręgowej Administracji Miasta Swietłyj oraz Miasta Malbork.

W ramach projektu w Malborku zostanie przeprowadzona modernizacja części bulwaru miejskiego, wybudowany punkt widokowy, edukacyjny plac zabaw, a także opracowana dokumentacja techniczna dotycząca renowacji budynku zabytkowego ratusza. Po stronie rosyjskiej, w mieście Swietłyj również zostanie przeprowadzona modernizacja bulwaru oraz rewitalizacja parku miejskiego.

Budżet projektu to kwota 5,1 mln EUR, przy dofinansowaniu na poziomie 90%, w tym Miasto Malbork: 2,2 mln EUR.

Starania o środki finansowe samorząd rozpoczął w roku 2015 podpisaniem deklaracji o partnerstwie na rzecz projektu z miastem Swietłyj. Długi proces uzgadniania zakresu projektu oraz struktury partnerstwa, zaakceptowanie Projekct summary przez Instytucję Zarządzająca Programem w listopadzie 2016, następnie wpis projektu na listę Dużych Projektów Infrastrukturalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, a w konsekwencji rekomendacja Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu to etapy, które należało przejść, aby znaleźć się w gronie trzech projektów rekomendowanych do wsparcia bez drogi konkursowej.
Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie decyzji Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przez Komisję Europejską.

Idea projektu
Idea dotycząca zakresu projektu kształtowana była na przestrzeni lat i umożliwiła rozpoczęcie w roku 2015 etapu ubiegania się o środki finansowe. W lipcu 2011 roku z udziałem reprezentujących różne grupy zawodowe mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, studentów Politechniki Gdańskiej, ekspertów zewnętrznych oraz radnych i urzędników odbyły się warsztaty Future City Game pn. „Malborskie Parkowanie”, w ramach których budowano wizje rozwoju Parku Północnego. Podczas spotkań pojawiły się pierwsze pomysły na urządzenie w przestrzeni parku lub w jej pobliżu otwartego placu zabaw. Wybór miejsca, wieloletni proces odzyskiwania terenu po ogródkach działkowych, następnie opracowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw w roku 2012, umożliwiły w konsekwencji wykonanie projektu budowlanego na tą przestrzeń i ubieganie się o środki finansowe na inwestycję.

W latach 2012-2015 realizowany był projekt stanowiący podwaliny pod obecne przedsięwzięcie pn. Wspólnymi ścieżkami – rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Swietłyj, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. W ramach projektu w Malborku wykonano następujące zadania: rewaloryzacja ruin Murów Obronnych Starego Miasta, zagospodarowanie części Parku Północnego w postaci ścieżki pieszo-rowerowej od przystani żeglarskiej do amfiteatru, opracowanie w latach 2013-2015 dokumentacji technicznej na zagospodarowanie bulwarów w Malborku, na podstawie której miasto ma szanse rozpoczęcia tej jakże ważnej inwestycji.

Blisko siedmioletnie starania i zaangażowanie władz byłej i obecnej kadencji oraz pracowników Urzędu Miasta Malborka stworzyły szansę na realizację tego niepowtarzalnego przedsięwzięcia.
http://m.82-200.pl/2018/03/orig/bulwar1-2662.png