środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Nagrody i podziękowania podczas VI Młodzieżowej Rady Miasta

2018-03-21 14:49:00 (ost. akt: 2018-03-21 15:04:02)

W dzisiejszej (21.03) VI sesji MRMM udział wzięło 16 młodych radnych, pozostałych zmogła niestety panująca w mieście grypa. Rada zebrała się jednak w większości, można było więc bez problemu przeprowadzić obrady. Sesję jak zwykle poprowadziła przewodnicząca Patrycja Skibiak.

Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad młodzież skierowała do burmistrza zapytania i interpelacje, a następnie poszczególni radni przedstawili sprawozdania z organizowanych przez Radę imprez i przedsięwzięć:

1. Sprawozdanie z Kongresu "Młodzi dla Młodych"
2. Sprawozdanie z WOŚP
3. Sprawozdanie z II turnieju szachowego
4. Sprawozdanie z akcji "Przyjaźń dla Reksa"
5. Sprawozdanie z organizacji „Tłustego czwartku” dla dzieci z przedszkoli
6. Sprawozdanie z konkursu na najlepszego mówcę

Po sprawozdaniach radny Dawid Gałka omówił wyniki ankiety dotyczącej działalności Młodzieżowej Rady.

Tradycją spotkań stało się już nagrodzenie najaktywniejszego radnego. Tym razem za pomoc i wielki udział w działalności Rady wyróżniono dwie osoby – Mateusza Bodala i Dawida Gałkę.

Młodzieżowa Rada Miasta Malborka oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Rad podziękowały także za pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad "Młodzi dla młodych" połączonego z projektem "Start5b", który odbył się w naszym mieście 12-14 stycznia br. Dyplomy otrzymali burmistrz Marek Charzewski, przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski, radny Paweł Dziwosz, dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji Aleksandra Kapejewska, przewodnik po Muzeum Zamkowym Ewa Miszewska i opiekun MRMM Ewa Arbart.