Czwartek, 1 czerwca 2023. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Tydzień Edukacji Prawnej w II LO

2018-03-12 09:20:40 (ost. akt: 2018-03-12 09:31:58)

W ramach Tygodnia Edukacji Prawnej w ramach współpracy II LO z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku, 8 marca uczniowie klasy I A o profilu prawnym wraz z wychowawczynią Anną Jaszkowską mieli możliwość zapoznania się z istotą mediacji.

Jest ona obecnie najbardziej pożądaną metodą rozwiązywania konfliktów, z uwagi na fakt, iż w krótkim czasie i po bardzo niskich kosztach pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy, bez odwołania do Sądu. Wiedza pozyskana przez uczniów w toku przeprowadzonych zajęć pod kierunkiem radcy prawnego pani Barbary Sikorskiej w zakresie postępowania mediacyjnego, pozwoliła młodzieży zaznajomić się nie tylko z rolą mediatora, ale także z podstawowymi zasadami proceduralnymi, obowiązującymi w mediacji. Taka forma praktycznych zajęć nie tylko wyjaśnia istotę procesu mediacyjnego, ale uczy też młodzież kluczowych zasad postępowania w relacjach społecznych, takich jak: przeproszenie, przebaczenie, zadośćuczynienie, empatia wobec uczuć i emocji innych osób, tak istotnych przy wspólnym rozwiązaniu problemu.

Uczniowie analizowali również zjawisko upadłości konsumenckiej z zakresu Prawa Cywilnego. Wcześniejsza analiza materiałów dydaktycznych, dostarczonych młodzieży przez radcę prawnego panią Barbarę Sikorską, umożliwiła dyskusję m.in. na temat rodzajów upadłości konsumenckiej, czy warunków sprzyjających zakładaniu firmy. Uczniowie mogli też zapoznać się z wnioskiem dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Efektem przeprowadzonych warsztatów było wcielenie się młodzieży w rolę mediatora przy wykorzystaniu nabytej wiedzy.
Opracowała: Anna Jeszkowska