środa, 29 czerwca 2022. Imieniny Pawła, Piotra, Salomei

Oceniono inicjatywy lokalne na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

2018-03-08 14:42:53 (ost. akt: 2018-03-08 14:51:19)

28 lutego br. w budynku Szpitala Jerozolimskiego odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski zgłoszone do konkursu na inicjatywy lokalne związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konkurs ogłoszony został przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ostatniego dnia stycznia, a chętne osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje pomysły do 21 lutego. Zgodnie z regulaminem, nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe (maks. do 3000 zł) i merytoryczne dla minimum 5 spośród zgłoszonych inicjatyw lokalnych, które zrealizowane zostaną w partnerstwie z MCKiE. I dokładnie tyle inicjatyw, czyli 5, zgłoszonych zostało do konkursu. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne zawarte w regulaminie. Komisja Konkursowa podczas spotkania skupiła się więc przede wszystkim na dyskusji na temat zgłoszonych pomysłów i propozycjach ewentualnych modyfikacji wniosków. Ponadto, członkowie komisji, w skład której wchodzili wnioskodawcy, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i MCKiE, po dyskusji przyznali punkty poszczególnym wnioskom, dzięki czemu ustalona została lista rankingowa projektów:

1. „Z muzyką i tańcem śladem naszych korzeni” – projekt Malborskiego Stowarzyszenia Chóru „Lutnia”, realizowany w ścisłej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Malbork” (Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego) - istotą projektu jest przeprowadzenie warsztatów śpiewu tradycyjnego, zwieńczonych wspólnym koncertem pieśni ludowych i patriotycznych. Koncert uświetniać będą Zespół Pieśni i Tańca „Malbork”, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”, Chór Lutnia oraz Orkiestra Wojskowa.
Wartość projektu: 5000 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

2. XVII Powiatowy Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych pod hasłem „Do kraju tego… tęskno mi, Panie…” – Zgłoszony przez Elżbietę Kazimierczyk, realizacja we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 – Klub Wolontariatu „Mitra”, Rada Rodziców - Zespoły teatralne ze szkół podstawowych prezentują, w dwóch grupach wiekowych, przedstawienia zgodne z hasłem przewodnim konkursu. Grupy teatralne z poszczególnych szkół przygotują i zaprezentują podczas konkursu spektakle o tematyce patriotycznej, nawiązujące do polskiej historii i drogi do niepodległości.
Wartość projektu: 4300 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

3. Kreatywny Turniej Historyczny dla szkół podstawowych pod nazwą: „Nasza Niepodległa” – wnioskodawca: Monika Tyborska, współpraca – Szkoła Podstawowa nr 1 - Przygotowanie i przeprowadzenie turnieju między drużynami reprezentującymi szkoły podstawowe z terenu Malborka. Podczas zmagań konkursowych uczniowie będą rozwiązywać zadania różnego typu (w zależności od kategorii), np.: układanie puzzli tematycznych, odgadywanie melodii, postaci historycznych, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek, wymyślanie haseł, kojarzenie faktów, itp. Zadania będą obejmowały, oprócz historii także inne dziedziny kultury, np.: muzykę, malarstwo, tradycje, związane z epoką (czyli początek XIX w.)
Wartość projektu: 2000 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 1800 zł

4. „Patriotą jest każdy z nas” – wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”- projekt zakłada realizację szeregu różnorodnych działań związanych z tematem Jubileuszu. W zależności od działania – kierowane będzie ono bądź do mieszkańców dzielnicy Wielbark, bądź też do wszystkich mieszkańców miasta. Podmiotem współpracującym będzie Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku.
Wśród działań przewidziano m.in.:
• przeprowadzenie konwersatoriów wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Malborku pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.” Wynikiem dyskusji będzie przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
• przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców dzielnicy Wielbark nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
• zorganizowanie pokoleniowego przeglądu pieśni patriotycznych (nawiązanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Malborku).
• zorganizowanie biegu na orientację
• przeprowadzenie metodą „World Cafe” Miejskiej Konferencji Rad Rodziców
malborskich szkół na temat patriotyzmu międzypokoleniowego.
Wartość projektu: 3400 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 2200 zł

5. Benefis Niepodległej – „Moja Ojczyzna to nie dzień wczorajszy, moja Ojczyzna to jutro” – montaż słowno – muzyczny – wnioskodawca: Marta Detmer - projekt zakłada zaangażowanie i udział społeczności miasta Malborka oraz osób zaproszonych, których obecność będzie ubogaceniem całej uroczystości. Montaż słowno – muzyczny zaplanowany jest w formie poetyckiej połączonej z oprawą wokalną oraz taneczną.
Wartość projektu: 3950 zł, wnioskowana kwota wsparcia: 3000 zł

Kolejnym etapem realizacji konkursu będą indywidualne spotkania dyrektora MCKiE z wnioskodawcami, w celu wypracowania ostatecznego kształtu przedsięwzięć, ewentualnych modyfikacji budżetów, dat realizacji itp. i podpisania umowy o współpracy, określającej warunki wspólnego wprowadzenia w życie zgłoszonych pomysłów. Ostatecznie wszystkie te wydarzenia zostaną wpisane do miejskiego kalendarium obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, które ogłoszone zostanie najpóźniej do końca marca.

informacja MCKiE