Sobota, 1 kwietnia 2023. Imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

I Zjazd Tutorów w SP nr 5

2018-03-05 08:47:54 (ost. akt: 2018-03-05 09:05:17)

„Kto chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę i Johna” – angielskie przysłowie. 2 marca br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku odbył się I Zjazd Tutorów. Placówka 6 lat temu pilotażowo wprowadzała tę metodę do pracy indywidualnej z dzieckiem. Obecnie pracuje w projekcie „Wychować człowieka mądrego” Instytutu Tutoringu Szkolnego z Wrocławia, gdzie przygotowuje się kolejna grupa nauczycieli do pracy tym sposobem. Tutoring jest w szkole innowacją, obejmuje uczniów klas 1-7. W ogólnopolskim projekcie biorą udział 64 szkoły, 1260 nauczycieli i około 10 tysięcy uczniów.

Do Malborka przyjechali uczestnicy projektu i sympatycy tutoringu – ponad 170 osób - Szkoła Podstawowa nr 17 z Gdyni, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ze Zblewa, Gdyńska Szkoła Społeczna, Zespół Szkół Katolickich z Tczewa, Szkoła Podstawowa nr 8 z Włocławka, Szkoła Podstawowa z Lipowej, Szkoła Podstawowa z Mysłakowic, Zespół Szkół z Zalesia Górnego k/Warszawy, Szkoła Podstawowa nr 38 z Częstochowy, Szkoła Podstawowa z Maszewa, Szkoły Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego z Gliwic, Szkoła Podstawowa z Idzbarka k/Ostródy, Szkoła Podstawowa w Markach k/Warszawy, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Sępopola, Szkoła Podstawowa z Orłowa k/Inowrocławia, Szkoła Podstawowa nr 6 z Elbląga, Szkoła Podstawowa nr 23 z Elbląga, Szkoła Podstawowa nr 2 z Lubonia, Szkoła Podstawowa nr 8 z Częstochowy, Zespół Szkół Salezjańskich z Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 19 z Elbląga, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Elbląga, Publiczna Szkoła Podstawowa „Na Głębokiem” ze Szczecina, Szkoła Podstawowa w Rumianie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Skrzydła” w Lublinie, Zespół Szkół i Placówek w Babiętach Wielkich, Szkoła Podstawowa nr 169 z Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 12 z Białegostoku.

Pierwszą część poprowadzili doświadczeni trenerzy i tutorzy ITS: dyrektor merytoryczny - Mariusz Budzyński i psycholog - Joanna Kwiatkowska. Zakończyło ją wystąpienie wicedyrektora szkoły - Joanny Pichlak. Zebrani obejrzeli dwa krótkie filmy nakręcone przez nauczycielkę, tutora - Annę Skrzoską, przedstawiające wypowiedzi uczniów i nauczycieli na ten temat.

W dalszej części konferencji goście mogli porozmawiać z tutorami, ich podopiecznymi i rodzicami. Tutorzy malborskiej piątki, dzieci i rodzice stanęli na wysokości zadania. Podczas spotkania w klasach dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem i wymienialiśmy poglądy. Czasami były one odmienne. Wśród odważnych tutorów znaleźli się: Agnieszka Nowicka, Bożena Sawicka, Joanna Pichlak, Małgorzata Kubaszewska, Patrycja Stawicka, Dorota Starzyk i Celina Kraszewska. Wspierały ich Dorota Cybulska, Beata Olińska, Dorota Jukowska, Monika Wojewódka i Katarzyna Buła.

ITS wyłonił 8 problemów - wyzwań, przed którymi stoją teraz tutorzy szkół projektowych. Każde z zagadnień zostało omówione podczas spotkań warsztatowych, które poprowadziły: Patrycja Stawicka, Anna Skrzoska, Elżbieta Sumowska, Joanna Pichlak, Iwona Socha, Agnieszka Nowicka, Elżbieta Kłak, Joanna Kwiatkowska i Celina Kraszewska. Grupy uczestników dyskutowały nad następującymi zagadnieniami: Granice relacji tutorskiej, Tutoring dla każdego ucznia, Troska tutora o samego siebie, Wyznaczanie celów rozwojowych i zadań w klasach 1-3 i 4-7, Ambitny rodzic, Organizacja tutoringu, Co to znaczy być dobrym tutorem? Zebrane wnioski zostały przedstawione tutorom. Konferencji towarzyszyła wystawa prac uczniowskich pod nazwą Galeria Tutorów. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć wzięcia udziału w II Zjeździe Tutorów, który odbędzie się już w przyszłym roku w innej placówce.

Tutoring jako indywidualne spotkanie z dzieckiem, uczy nas wspierać, słuchać, akceptować i rozumieć tutee. Jest wspólną wędrówką i współpracą. Dziecko pod opieką tutora odkrywa swoje mocne i słabe strony, wyznacza cele rozwojowe i działania – drogi, którymi dotrze do ich realizacji. Tutor nie daje dziecku gotowych rozwiązań, to ono jest autorem w/w planu. Efektem spotkań tutorskich jest zawsze świętowanie. Wprowadzona przez nas innowacja zakłada następujące cele: nawiązujmy relacje oparte na życzliwości, zaufaniu i partnerstwie, budujemy przyjazną atmosferę oraz partnerskie stosunki z rodzicami, dzieci rozpoznają swoje talenty, uczniowie są objęci spójną opieką rodzicielską i szkolną.
Efektem działań ma być zintegrowanie nauczycieli, uczniów i rodziców a także tworzenie klimatu społecznego opartego na pedagogice dialogu oraz zbudowanie wzajemnie uczącej się i wspierającej społeczności. Działania w zakresie tutoringu są monitorowane i zostaną poddane ewaluacji. Badania wykona Akademia Jana Długosza w Częstochowie. Koordynatorem projektu w szkole jest nauczycielka historii i tutor – Ewa Trębas.

Malborska piątka jest Szkołą Promującą Zdrowie. Najważniejszym standardem takiej szkoły jest budowanie klimatu społecznego. Tutoring jest jedną z metod, która pomoże nam w realizacji tego celu.

- Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji. To dla nas zaszczyt poznać tylu wspaniałych ludzi. Dziękujemy także Radzie Programowej, trenerom i tutorom ITS – Marii i Mariuszowi Budzyńskim, Joannie Kwiatkowskiej, Dorocie Cicheckiej, Piotrowi Nicie, Dorocie Wojciechowskiej, Zbigniewowi Zalewskiemu, Adriannie Sarnat-Ciastko. Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta Malborka Panu Markowi Charzewskiemu za wspieranie tutoringu wychowawczo-rozwojowego w naszej szkole - dziękują tutorzy z malborskiej "piątki". - Tutoringowi przyświeca hasło: słuchać-wspierać- rozumieć i wymagać. Staramy się je realizować, ale budowanie klimatu społecznego to proces i jak każdy wymaga zaangażowania i czasu… Wierzymy, że idea tutoringu pomoże nam wychować nie tylko człowieka mądrego, ale też szczęśliwego, potrafiącego spełniać swoje marzenia, realizować plany i nade wszystko takiego, który będzie dobrym, pełnym miłości człowiekiem - dodają.

informacja: SP nr 5 w Malborku
zdjęcia: Kama Trojak