Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Do końca kwietnia trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019

2018-03-01 14:50:46 (ost. akt: 2018-03-16 14:59:37)

Przez dwa kolejne miesiące, od 1 marca do 30 kwietnia br., mieszkańcy Malborka mogą składać wnioski z zadaniami, które chcieliby ująć w Budżecie Obywatelskim na rok 2019. Na realizację zadań zaplanowano ponownie 500 tys. zł, a środki podzielone zostaną na Projekty Duże i Projekty Małe.

- Projekty Duże – limit środków finansowych w wysokości 80% kwoty przeznaczonej na BO, czyli 400 000 zł
- Projekty Małe – limit środków finansowych w wysokości 20% kwoty przeznaczonej na BO, czyli 100 000 zł

W tym roku mieszkańcy będą mogli oddać 3 głosy na Projekty Duże i 3 głosy na Projekty Małe.

Ograniczone zostały także wartości jednego projektu do kwot: 200.000 zł na Projekt Duży i 25.000 zł na Projekt Mały.

Przypominamy, że inwestycje wykonane z projektów zgłoszonych do BO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?
W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, który na dzień 1 marca 2018 r., ukończył 16 lat.

Wniosek o ujęcie zadania oraz pozostałe dokumenty można pobrać TUTAJ

Więcej o malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach które zwyciężyły w poprzednich edycjach, mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Harmonogram konsultacji:

01.03.2018 – 30.04.2018
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2019 na wniosku będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Malborka lub przez portal internetowy oraz akcja informacyjna o Budżecie Obywatelskim

01.05.2018 – 30.06.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.08.2018 – 14.09.2018
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka

01.09.2018 – 01.10.2017
Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie internetowej,

do 05.10.2018
Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 31.10.2018
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie Miasta Malborka

Odwiedź stronę Budżetu Obywatelskiego www.malbork.budzet-obywatelski.org