środa, 6 grudnia 2023. Imieniny Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Debata publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka”

2018-02-22 15:28:53 (ost. akt: 2018-02-22 20:54:52)

20 lutego 2018 r. w godz. Od 15.00-17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5, odbyła się debata publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka”.

W debacie udział wzięli Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, jego zastępca Jan Tadeusz Wilk, główny projektant miejscowego planu - Pani dr arch. Maria Kiełb-Stańczuk, mieszkańcy osiedla „Słupecka II”, radni Miasta Malborka i inni zainteresowani.

Po prezentacji głównych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla osiedla „Słupecka II” trwa do 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5 (pokój nr 207) w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Malborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miasta Malborka lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mailowy: m.skrzypek@um.malbork.pl