Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

„Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

2018-02-22 14:26:38 (ost. akt: 2018-02-22 14:43:13)

Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o. zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem, w tym pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, wózek widłowy, spawacz oraz innych, które nadają kwalifikacje zawodowe, ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł „na rękę”/m-c, a także 3-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały specyficzne dla danego kursu, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW.
Podczas staży uczestnikom wypłacimy stypendium stażowe oraz zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW.

Do projektu zapraszamy osoby, które mają co najmniej 30 lat i są osobami pozostającymi bez pracy. W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach,
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia oraz kobiety. W sumie ze wsparcia skorzysta 75 osób. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu można składać w biurze projektu w Bytowie przy ul. Szarych Szeregów 2A/3P osobiście lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.morzepracy.zgd.com.pl, a także w biurze projektu w Bytowie.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

http://m.82-200.pl/2018/02/orig/morze-pracy-w-pomorskim-2491.jpg