Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

Grudniowe spotkanie Rady Gospodarczej

2017-12-02 15:11:30 (ost. akt: 2018-02-20 15:20:29)

1 grudnia 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz zaproszonych gości.

Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Miasta Malborka miało charakter otwarty. W dyskusji wzięli dział przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji ora mieszkańcy. Gospodarzem spotkania Rady był Jan Tadeusz Wilk - zastępca burmistrza Malborka oraz Zbigniew Charmułowicz - doradca burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami, dyskusję moderował przewodniczący Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak. Tematem spotkania było kształcenie zawodowe i jego dostosowanie do lokalnego rynku pracy, rewitalizacja miasta i pomysły na przyciągnięcie turystów. Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia Programu Rewitalizacji dla Miasta malborka na lata 2017 – 2023 „Malbork na plus”.. - Na obszarze rewitalizacji znajduje się 1141 firm spośród, 4 771 działających w Malborku. Najwięcej, 218 przedsiębiorstw, znajduje się przy ul. Sienkiewicza. Blisko 99% zarejestrowanych działalności gospodarczych na obszarze rewitalizacji Malborka stanowią mikro firmy zatrudniające do 9 pracowników – podkreślała Ewelina Tałałaj- miejski konserwator zabytków w Malborku. Chociaż śródmieście Malborka jest jedną z kluczowych części miasta z punktu widzenia możliwości rozwoju gospodarczego, to wzmocnienie jego funkcji gospodarczych może przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów społecznych i przestrzennych tego obszaru. Jednym z celów wspomnianej rewitalizacji ma być próba zatrzymania w mieście turystów, którzy odwiedzają Zamek Krzyżacki, gdyż dotychczas ich "kontakt z miastem” najczęściej sprowadza się do przejścia na parking. Do rzadkości należy pozostanie w Malborku na kolejny dzień –zaznaczyła Ewelina Tałałaj.

Ważną częścią rewitalizacji ma być projekt stworzenia Rozproszonego Inkubatora Przedsiębiorczości. W jego ramach zaplanowano m.in. udostępnianie pustostanów osobom młodym, firmom, a nawet podmiotom ekonomii społecznej. Celem działań jest zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw, budowa spółdzielni socjalnych, budowa start-upów i biur coworkingowych.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat kształcenia zawodowego i potrzeby jego dostosowania do lokalnego rynku pracy. Uczestnicy spotkania sugerowali, że osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Malbork mogą być receptą na coraz większy problem braku pracowników na lokalnym rynku pracy. Joanny Reszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku tłumaczyła natomiast, że osoby bezrobotne nie posiadają kwalifikacji i umiejętności pożądanych przez pracodawców, poinformowała także, że w mieście rośnie liczba osób bezrobotnych. Jarosław Filipczak przedstawił sytuację społeczno - gospodarczą w zakresie dostosowania zawodów do potrzeb przedsiębiorców. Zwrócił uwagę na to, że tendencja wzrastającego niżu demograficznego wpływa na trudną sytuację na rynku pracy, a dodatkowo wykształcenie młodych ludzi jest niedostosowane do rynku pracy. Zwrócił uwagę na rozwiązania mogące poprawić tę niekorzystną dla uczestników rynku pracy sytuację. Powstawanie nowych zawodów (np. technik programista) - konieczność opracowania strategii w zakresie potrzeb przedsiębiorców oraz określenia nowych kierunku w Malborku, pochylenie się nad problemem - brak wystarczającej promocji szkolnictwa zawodowego, współpraca przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi - powstawanie klas patronackich, kształcenie ustawiczne - szkolenia pod pracowników firm malborskich, wypracowanie odpowiedniego poziomu szkoleń, organizowanie konwentów, na których nastąpi wymiana doświadczeń i informacji oraz doprecyzowanie kierunku zmian.

W dyskusji Joanna Reszka, dyrektor PUP - przedstawiła poziom bezrobocia na terenie powiatu malborskiego. Wyjaśniła także sytuację i problematykę osób bezrobotnych w kontekście trzech poziomów aktywizacji zawodowej - osoby chętnie podejmujące pracę, trochę zaangażowane i te, które z różnych złożonych przyczyn nie mogą podjąć pracy. Dyrektor PUP przedstawiła dalszej części dyskusji szereg działań, jakie podejmuje PUP w celu zminimalizowania omawianego zjawiska.

Do propozycji rozwiązań wskazanych przez przewodniczącego RG odniósł się dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Pan Jan Stawicki.

W swojej wypowiedzi opisał szereg działań, które podejmuje w kierunku dostosowania szkolnictwa do potrzeb przedsiębiorców. Wskazał m.in. na współpracę z przedsiębiorcami, spotkania, programy stażowe. Od 15 lat słyszy w jakich zawodach kształcić, jednak te analizy nie mają realnego wpływu na rozwiązanie problemu braku pewnych zawodów. Na rynku zawodowym zmieniają się co dwa lata trendy, co uniemożliwia zaprojektowanie programu szkolnictwa zawodowego odpowiadającego aktualnemu zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

W dalszej części dyskusji prelegenci zwrócili uwagę na złożoność problemu oraz uznali, że zasadnym jest zorganizowanie kolejnego, odrębnego spotkania z udziałem dyrektorów w celu wypracowania kierunków zmian i propozycji rozwiązań.