Sobota, 13 lipca 2024. Imieniny Danieli, Irwina, Małgorzaty

Do końca kwietnia trwa nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019

2018-02-16 11:40:24 (ost. akt: 2018-03-28 12:49:08)

Do końca kwietnia br. trwa przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy Malborka mogą składać wnioski z zadaniami, które chcieliby ująć w Budżecie Obywatelskim na 2019 rok. Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zaplanowane jest ponownie 500 tys. zł, a środki podzielone będą na Projekty duże i Projekty Małe.

- Projekty Duże – limit środków finansowych w wysokości 80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski
- Projekty Małe – limit środków finansowych w wysokości 20% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski

W tym roku mieszkańcy będą mogli oddać 3 głosy na Projekty Duże i 3 głosy na Projekty Małe.

Ograniczone zostaną także wartości jednego projektu do kwot: 200.000 zł na Projekt Duży i 25.000 zł na Projekt Mały.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Malborka zameldowani na pobyt stały lub czasowy, którzy do dnia rozpoczęcia konsultacji tj. na dzień 1 marca 2018 r. ukończyli 16 lat.

Inwestycje wykonane z projektów zgłoszonych do budżetu muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Czym jest Budżet Obywatelski?
To wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W poprzednich budżetach do dyspozycji mieszkańców było 500 tys. złotych na rok.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?
W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terytorium miasta Malborka, który na dzień 1 marca 2018 r., ukończyli 16 lat.

Do pobrania:
Wniosek o ujęcie zadania

Więcej o malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach które zwyciężyły w poprzednich edycjach, mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram konsultacji:

19.02.2018 – 28.02.2018
Kampania informacyjna

01.03.2018 – 30.04.2018
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2019 na wniosku będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Malborka lub przez portal internetowy oraz akcja informacyjna o Budżecie Obywatelskim

01.05.2018 – 30.06.2018
Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.08.2018 – 14.09.2018
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka

01.09.2018 – 01.10.2017

Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie internetowej,

do 05.10.2018
Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania

do 31.10.2018
Ujęcie projektów, które uzyskają największą liczbę punktów w budżecie Miasta Malborka