Wtorek, 29 listopada 2022. Imieniny Błażeja, Margerity, Saturnina

W Miejskim Żłobku "Szarotka" powstanie 14 nowych miejsc opieki

2018-02-16 14:10:53 (ost. akt: 2018-02-16 14:21:26)

Miasto Malbork pozyskało środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, które zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie 14 dodatkowych miejsc opieki dla najmłodszych w Miejskim Żłobku "Szarotka".

http://m.82-200.pl/2018/02/orig/zlobek-2457.png
Miasto Malbork złożyło wniosek do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat „Maluch +” 2018. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Miasto pozyskało z modułu 1b na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi - 109 470,00 zł  w tym  99 670,00  (80% kosztów kwalifikowanych projektu) na zadania inwestycyjne i doposażenie placówki i 9600 zł na funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc.

Natomiast z modułu 2 na funkcjonowanie poprzednio utworzonych miejsc do Malborka dofinansowanie w wysokości 28 800,00 zł.

Ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w zakresie dostępności miejsc w malborskiej placówce Żłobka, oraz aby zapewnić każdemu potrzebującemu małemu dziecku miejsca w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej, planuje się utworzenie 14 nowych miejsc opieki. Obecnie Żłobek jest przystosowany do przyjęcia 46 dzieci i wszystkie miejsca są zajęte. Wychodząc na przeciw aktualnemu zapotrzebowaniu Miasto Malbork planuje stworzenie 14 dodatkowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku "Szarotka".

Zgodnie z zapisami wniosku doposażony zostanie plac zabaw oraz pomieszczenia w budynku żłobka.