Poniedziałek, 17 czerwca 2024. Imieniny Laury, Leszka, Marcjana

Zakres realizacji projektu "ścieżek rowerowych"

2018-02-15 14:50:56 (ost. akt: 2018-02-15 19:16:06)

Trwa realizacja projektu "Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych, a także poprawę warunków mobilności, na który miasto Malbork otrzymało dofinansowanie z RPO WP na lata 2014 – 2020.

Projekt ma służyć poprawie dostępności do węzła integracyjnego w Malborku i przystanku zintegrowanego Malbork-Kałdowo oraz poprawie mobilności i zmianie preferencji transportowych. Przedmiotem projektu jest budowa lub przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, budowa elementów uspokojenia ruchu wraz z budową infrastruktury dla rowerów w Malborku oraz urządzeń Bike and Ride , Park and Ride (parkuj rower i jedz) o długości 7,82 km. W gminie Malbork projekt obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego Malbork-Tragamin o długości 2,80 km w w gminie Nowy Staw budowę ciągu pieszo rowerowego na odcinku Kościeleczki-Tralewo- Nowy Staw o długości 6,34 km.

Zakres prac:
ul. Wybickiego: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników i parkingu dla samochodów na 10 miejsce,
ul. Konopnickiej: budowa, przebudowa ścieżek rowerowych, elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań, przejść dla pieszych i progów wyspowych) i chodników,
ul. Żelazna: budowa elementów uspokojenie ruchu w postaci progów wyspowych,
ul. Dąbrowskiego, Zieleniecka, Chopina, Toruńska: budowa elementów uspokojenie ruchu (wyniesionych skrzyżowań w obrębie których zostaną wymienione krawężniki i wyremontowane fragmenty chodników, zastosowanie progów wyspowych,
ul. Kochanowskiego, Zakopiańska, Słowackiego: przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu,
ul. Wałowa, Żuławska, Akacjowa: przebudowa dróg dojazdowych, chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu oraz parkingu na 10 rowerów,
ul. Żelazna, Dworcowa- ustawienie garaży rowerowych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W PROJEKCIE:
Chopina - Toruńska

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań, wyniesionego przejścia dla pieszych (z kostki kamiennej),
- montaż elementów uspokojenia ruchu - prefabrykowanych progów wyspowych,
- remont fragmentów chodników przylegających do wyniesionych skrzyżowań (z kostki betonowej lub płytek betonowych),
- ruch rowerowy na zasadach ogólnych w jezdni,
- obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30 (w miejscu budowy wyniesionych tarcz skrzyżowań),
- obramowanie remontowanych odcinków chodników obrzeżami betonowymi.
Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w północnej części miasta Malbork, w dzielnicy Piaski Pierwsze, w granicach działek Obręb: 5, dz. nr 17, 71; Obręb: 6, dz. nr 73, 63, 113;
Na ulicy Chopina i Toruńskiej, ze względu na zwartą zabudowę oraz brak dostępności miejsca na wyznaczenie wydzielonej drogi rowerowej, ruch rowerowy odbywał się będzie na zasadach ogólnych w jezdni. Dla obniżenia prędkości pojazdów mechanicznych do prędkości rowerzysty zastosowano progi wyspowe, wyniesione tarcze skrzyżowań wraz z regułą „prawej ręki” oraz wyniesione przejście dla pieszych.

Skrzyżowania z wyniesioną tarczą:
- ul. Chopina – ul. Wołyńska,
- ul. Chopina – ul. Toruńska,
- ul. Toruńska – ul. Wiślana – ul. Grudziądzka.

Prefabrykowane progi wyspowe na ulicy Chopina
- progi wyspowe w odległości 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Maczka,
- progi wyspowe w odległości 90 m za skrzyżowaniem z ul. Maczka,
- progi wyspowe w odległości 90 m za poprzednimi progami.

Prefabrykowane progi wyspowe na ulicy Toruńskiej
- progi wyspowe w odległości 205 m za skrzyżowaniem z ul. Grudziądzką,
- progi wyspowe w odległości 150 m za poprzecznymi progami.

Na wlocie ul. Chopina i Al. Wojska Polskiego zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych, aby zmniejszyć prędkość wjazdu do strefy ruchu uspokojonego.
Wyniesienie tarcz skrzyżowań oraz wyniesienie przejść dla pieszych zostaną wykonane z kostki kamiennej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.

Zastosowano progi zwalniające prefabrykowane wyspowe o wym. 1,8x3,0 m z gumy odpornej na UV.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3
Dąbrowskiego - Zieleniecka

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań (z kostki betonowej),
- montaż elementów uspokojenia ruchu - progów sinusoidalnych (z kostki betonowej),
- remont istniejącego chodnika (z kostki betonowej - kolor szary),
- budowę przedłużenia jezdni ulicy Zielenieckiej (odcinek A-B) (z kostki betonowej – kolor grafitowy),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego (odcinki D-C-E, B-C) (z kostki betonowej – kolor czerwony),
- wymianę krawężników w obrębie przebudowywanych skrzyżowań,
- obramowanie remontowanych odcinków chodników obrzeżami betonowymi.
Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w północno-wschodniej części miasta Malbork, w dzielnicy Piaski, w granicach następujących działek:
Obręb: 6, dz. nr 179,
Obręb: 7, dz. nr 28/20, 233/5, 9/6, 28/36, 28/41, 44/4, 95/1, 76/19, 233/3, 233/4, 233/5, 265/1, 265,19, 234/7, 234/3, 2/24,
Obręb: 8, dz. nr 130/1, 131,

Na ulicy Dąbrowskiego i Zielenieckiej ze względu na charakter sąsiadującej z ulicą zabudowy jednorodzinnej zaprojektowano strefę ruchu uspokojonego w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań oraz reguły „prawej ręki”. Skrzyżowania z wyniesioną tarczą:
- ul. Dąbrowskiego – ul. Nogatowa,
- ul. Dąbrowskiego – ul. Leśna – ul. Wróblewskiego,
- ul. Dąbrowskiego – ul. Zieleniecka,
- ul. Zieleniecka – ul. Wilcza.

Wyniesienie skrzyżowania wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.
Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu jest zastosowanie progów zwalniających sinusoidalnych na ulicy Dąbrowskiego:
2 szt. – między skrzyżowaniem z ul. Leśną i ul. Wilczą,
1 szt. – między skrzyżowaniem z ul. Wilczą i Zieleniecką.

Na końcu ulicy Zielenieckiej zaprojektowano:
- przedłużenie jezdni ulicy Zielenieckiej – projektowany odcinek A-B długości 32,5 m i szer. 3,5 m,
- ciąg pieszo-rowerowy - projektowany odcinek B-C szer. 2,5 m oraz C-D szer. 2,5 m.
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż wału kończy swój bieg przy bramie wjazdowej na teren śluzy.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3
Organizacja ruchu - rys 4
Kochanowskiego - Zakopiańska

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań, wyniesionego przejścia dla pieszych (z kostki betonowej),
- montaż elementów uspokojenia ruchu - prefabrykowanych progów wyspowych,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego z rozdzielonym ruchem pieszym i rowerowym (z kostki betonowej: ścieżka rowerowa – kolor czerwony, chodnik - kolor szary, pas rozdziału - kolor grafitowy),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ze wspólnym ruchem pieszym i rowerowym (z kostki betonowej 50% kolor czerwony, 50% kolor szary),
- budowę ścieżki rowerowej samodzielnej (z kostki betonowej kolor czerwony),
- remont istniejącego chodnika, budowę nowych odcinków (z kostki betonowej kolor szary),
- przebudowę zjazdu z ulicy Zakopiańskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego (z kostki betonowej kolor grafitowy),
- budowę nowej konstrukcji jezdni ulicy Żwirki i Wigury – 03 KDL z betonu asfaltowego,
- budowę nowej konstrukcji jezdni ulic: 031 KD, 029 KD, 020 KD z kostki betonowej,
- wymianę krawężników w obrębie przebudowywanych skrzyżowań,
- obramowanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej samodzielnej oraz chodnika obrzeżami betonowymi 8x30 cm.

Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w centralnej części miasta Malbork w granicach następujących działek:
Obręb: 17: dz. nr 114, 70, 177, 171, 170, 192, 224, 251, 258, 268, 305, 2, 3/7, 19;
Obręb: 15: dz. nr 86/2; Obręb: 14: dz. nr 162, 83, 378/17, 163, 43, 171;
Obręb: 13: dz. nr 2/2 Obręb: 11: dz. nr 22, 16

W ciągu ulicy Kochanowskiego trasę rowerową podzielono na trzy następujące odcinki:
- odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z Włościańską – wg odrębnego opracowania pn „Remont ulicy Kochanowskiego od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicą Słupecką i Włościańską” – opracowanie Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe – Jerzy Cieszko z września 2013r.
- proj. odcinek od skrzyżowania z ul. Włościańską do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury, (szer. 3,70 m).
- proj. odcinek od skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury do nowowybudowanego ciągu przed skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską (szer. ciągu 2,50 m).

Ruch rowerowy na ulicy Zakopiańskiej odbywał się będzie po ciągu pieszo-rowerowym. zaprojektowanym wg odrębnego opracowania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zakopiańskiej w Malborku” - opracowanie Usługi Ogólnobudowlane Bud. Ogólne i Lądowe – Jerzy Cieszko z sierpnia 2012r.

Z powodu jednorodzinnego charakteru zabudowy w ciągu przy ulicy Zakopiańskiej dodatkowo zaprojektowano uspokojenie ruchu poprzez montaż progów wyspowych o wymiarach 1,8x3,0 m oraz poprzez wyniesienie tarcz skrzyżowań i przejść dla pieszych wraz z zastosowaniem reguły „prawej ręki”.
Skrzyżowania z wyniesioną tarczą:
- ul. Zakopiańska – Al. Sprzymierzonych – ul. Słowackiego,
Wyniesione przejście dla pieszych:
- za skrzyżowaniem z ul. Jana III Sobieskiego,
Progi wyspowe:
Umieszczone na trasie ul. Zakopiańskiej w odstępach od 165 m do 185 m.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dodatkowo zaprojektowano przebudowę zjazdu z ulicy Zakopiańskiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego (szer. jezdni zjazdu wynosi 5,0 m, łuki krawędziowe R=5,0 m, długość zjazdu 10 m).
Na ulicy Słowackiego ze względu na zwartą zabudowę oraz brak dostępności miejsca na wyznaczenie wydzielonej drogi rowerowej ruch rowerowy odbywał się będzie na zasadach ogólnych w jezdni. W celu obniżenia prędkości pojazdów mechanicznych do prędkości rowerzysty zastosowano progi wyspowe oraz wyniesione tarcze skrzyżowań wraz z regułą „prawej ręki”.
Skrzyżowania z wyniesioną tarczą:
- ul. Słowackiego – ul. Prądzyńskiego – ul. Pasteura,
- ul. Słowackiego – ul. Zapolskiej – ul. Małej,
Progi wyspowe:
Umieszczone na trasie ul. Słowackiego w odstępach od 145 m do 150 m:
- progi wyspowe w odległości 155 m za skrzyżowaniem z ul. Sprzymierzonych,
- progi wyspowe w odległości 160 m przed skrzyżowaniem z ul. Prądzyńskiego,
- progi wyspowe w odległości 145 m za skrzyżowaniem z ul. Zapolskiej,
- progi wyspowe w odległości 150 m za poprzednimi progami.
W obrębie przebudowywanych skrzyżowań zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.
Wyniesienie tarcz skrzyżowań oraz wyniesione przejścia dla pieszych zostaną wykonane z kostki betonowej niefazowanej na wysokość 10 cm ponad istniejącą nawierzchnię jezdni. W obrębie przebudowywanych skrzyżowań zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników. Zastosowano progi zwalniające prefabrykowane wyspowe o wym. 1,8x3,0 m z gumy odpornej na UV.

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3
Organizacja ruchu - rys 4
Organizacja ruchu - rys 5

Konopnickiej

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę wyniesionej tarczy skrzyżowania, wyniesionego przejścia dla pieszych (z kostki betonowej),
- montaż elementów uspokojenia ruchu - prefabrykowanych progów wyspowych,
- remont istniejącego chodnika, budowę nowych odcinków (z kostki betonowej),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego z rozdzielonym ruchem pieszym i rowerowym (z kostki betonowej),
- wymianę krawężników w obrębie przebudowywanych skrzyżowań,
- obramowanie remontowanych odcinków chodników obrzeżami betonowymi.
Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w centralnej części miasta Malbork w granicach działek Obręb: 12: dz. nr 15, 117/10, 111, 112 ,121, 122/4, 122/20, 173/2.
Projektowana trasa rowerowa w ciągu ulicy Konopnickiej dzieli się na dwa odcinki.
Na pierwszym odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego z powodu braku miejsca na wyznaczenie drogi rowerowej wprowadzono uspokojenie ruchu.
Zapewniono ograniczenie prędkości dzięki zastosowaniu progów zwalniających wyspowych, wyniesionego skrzyżowania z regułą „prawej ręki”.
W ciągu drugiego odcinka od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Wybickiego zaprojektowano dwukierunkową drogę rowerową o szerokości 2,5 m oraz remont istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m, zlokalizowanego po wschodniej stronie jezdni. Przy skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Sucharskiego, na wyniesionym przejeździe rowerowym zaprojektowano rozplecenie kierunków ruchu rowerowego, dzięki czemu zapewniono wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu.
Zaprojektowano:
- wyniesioną tarczę skrzyżowania: ul. Konopnickiej – ul. Kraszewskiego,
- wyniesione przejście dla pieszych: ul. Konopnicka – ul. Sucharskiego (strona wschodnia),
- progi zwalniające wyspowe – na pierwszym odcinku ul. Konopnickiej od skrzyżowania z ulicą
Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego oraz pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wybickiego i drogą wewnętrzną ul. Konopnickiej.
Wyniesienie tarczy skrzyżowania oraz wyniesienie przejścia dla pieszych zostaną wykonane z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni.
W obrębie przebudowywanych skrzyżowań zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Do pobrania
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3

Wałowa - Akacjowa - Żuławska

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę wyniesionych tarcz skrzyżowań, wyniesionego przejścia dla pieszych (z kostki betonowej),
- budowę progu zwalniającego (z kostki betonowej),
- budowę chodników, opasek (z kostki betonowej),
- budowę ścieżki rowerowej (z SMA – kolor czerwony),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego ze wspólnym ruchem pieszym i rowerowym (z kostki betonowej 50% kolor czerwony, 50% kolor szary),
- remont ciągu pieszo-jezdnego i drogi dojazdowej do posesji (z kostki betonowej - kolor szary),
- budowę zjazdów (z kostki betonowej – kolor grafitowy),
- wymianę krawężników w obrębie przebudowywanych skrzyżowań,
- obramowanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej samodzielnej oraz chodnika
obrzeżami betonowymi 8x30 cm.
Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta Malbork wzdłuż rzeki Nogat, w dzielnicy Kałdowo, w granicach działek:
Malbork , ul. Wałowa - wg właściwości Wojewody
Obręb: 2, dz. nr 120/4, 119/4, 118/8, 116, 117/4, 102/4, 103/1, 104/1, 115/3, 102/1
Obręb: 3, dz. nr 73, 76/1, 77/1,79/1 Malbork, ul. Żuławska, Akacjowa - wg właściwości Starosty
Obręb: 2, dz. nr 101
Obręb: 3, dz. nr 92/1,92/2, 135, 136/1, 183, 186, 19
Ulica Wałowa jest fragmentem drogi krajowej nr 55 od skrzyżowania z drogą krajową 22 do granicy miasta Malbork. Ulica Żuławska i Akacjowa są drogami klasy lokalnej, przebiegającymi w zabudowie jednorodzinnej, w strefie zamieszkania.

Na ulicy Wałowej od ulicy Klonowej do ulicy Akacjowej ruch rowerowy odbywał się będzie wspólnie z dojazdem do posesji, gdzie na jednokierunkowej dla samochodów jezdni ruch rowerowy odbywał się będzie w obu kierunkach. Ze względu na zły stan oraz rodzaj (nawierzchnia gruntowa, z kostki brukowej) nawierzchni drogi dojazdowej przewiduje się jej remont z regulacją krawężników do szerokości jezdni 3,5m. Potrzebny jest remont chodnika z poszerzeniem do szerokości 2 m, za wyjątkiem początkowego odcinka, gdzie ze względu na ograniczenia w terenie remont zostanie wykonany do ogrodzeń posesji. Do granicy pasa drogowego zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych. Od końca drogi dojazdowej do istniejącego przejścia dla pieszych zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. W następnym fragmencie ulicy Wałowej, do skrzyżowania z ulicą Główną, przekształcono istniejący chodnik w ciąg pieszo-rowerowy.
Od przejścia dla pieszych przy ulicy Głównej do przejścia dla pieszych przez ulicę Wałową w km 22+700 projektuje się ciąg pieszo rowerowy o szerokości 4,0 m (ruch pieszy rowerowy wspólny).
Na tym odcinku stary chodnik przewiduje się do rozebrania.
Na pozostałym odcinku, tj. od przejścia dla pieszych i rowerów przy Moście im. Św. Wojciecha do włączenia się do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Alei Celników Polskich, zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,00 m po stronie zachodniej, wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych i rowerzystów. W projekcie drogowym zaprojektowano:
- przebudowę chodnika na ciąg pieszo - jezdny – odcinek długości 126,05 m i szerokości 3,5 m,
- remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi dojazdowej i zjazdów bramowych – odcinki długości 141 m i 134 m,
- przebudowę chodnika – odcinek długości 28 m szer. 3,0 m,
- remont ciągu pieszego – odcinek długości 136 m,
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego – odcinek długości 67 m szer. 4,0 m, w tym budowa wysepki rozdzielającej jezdnię drogi krajowej nr 55 dla nowej lokalizacji przejścia dla pieszych,
- przebudowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia dla pieszych przy ul. Głównej do przejścia przez ul. Wałową w km 22+700, długości 21 m i szerokości 4,0m,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego – odcinek długości 513m szer. 4,0 m,
- wyniesienie przejścia dla pieszych i rowerzystów,
- ze względu na charakter zabudowy zlokalizowanej przy ulicy Akacjowej i Żuławskiej zaprojektowano uspokojenie ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań o wlotach równorzędnych. Skrzyżowania z wyniesioną tarczą: - ul. Akacjowa – ul. Żuławska; ul. Żuławska – ul. Jaśminowa; ul. Żuławska – ul. Brukowa.

Wyniesienie skrzyżowania wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.
Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu jest zastosowanie progu zwalniającego sinusoidalnego na ulicy Brukowej.
Wzdłuż drogi krajowej DK 55 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK 22 do wiaduktu kolejowego powstał ciąg pieszo-rowerowy z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego złożony z istniejącego ciągu do km 22+700 DK55 oraz z przebudowanego ciągu pieszego.Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3
Organizacja ruchu - rys 4
Organizacja ruchu - rys 5

Wybickiego

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- budowę ciągu pieszo-rowerowego z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego (z kostki betonowej: ścieżka rowerowa – kolor czerwony, chodnik - kolor szary, pas rozdziału - kolor grafitowy),
- budowę ciągu pieszo-rowerowego z ruchem rowerowym i pieszym wspólnym (z kostki betonowej 50% kolor czerwony, 50% kolor szary),
- budowę ścieżki rowerowej samodzielnej (z kostki betonowej kolor czerwony),
- budowę chodnika (z kostki betonowej kolor szary).
- obramowanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej samodzielnej oraz chodnika obrzeżami betonowymi 8x30 cm,
- budowę zjazdów (z kostki betonowej kolor grafitowy).

Teren pod planowaną inwestycję usytuowany jest w centralnej części miasta Malbork w granicach działek: obręb: 12: dz. nr 178, 183/8, 183/9.

Ulica Wybickiego jest drogą dwujezdniową ze środkowym pasem rozdziału od ulicy Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego. Dalej do ulicy de Gaulle’a następuje zwężenie do drogi jednojezdniowej. Pomiędzy ulicami Okrzei i Nowowiejskiego wydzielono zatokę parkingową oraz w rejonie przystanku linią przystankową wydzielone jest miejsce zatrzymania autobusu.
Na całej długości ulicy Wybickiego, ze względu na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną po obu stronach drogi, zaproponowano wyznaczenie dwustronnych, dwukierunkowych dróg rowerowych oraz połączenie ich z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ulicy de Gaulle’a. Po północnej stronie ulicy od wjazdu do garaży do skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego z powodu ograniczonych możliwości terenowych zaprojektowano ciąg pieszo–rowerowy. Przy budowie ścieżki rowerowej należy wyremontować fragmenty istniejących chodników.
Projekt drogowy obejmuje przebudowę istniejących ciągów pieszych po stronie północnej i południowej jezdni ulicy.

Strona północna obejmuje:
- proj. odcinek ciągu pieszo-rowerowego z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego (długość 85,8 m, szer. ścieżki rowerowej 2,5 m, chodnika 2,00 m, pasa rozdziału 0,20 m), oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz dodatkowo zaprojektowano połączenie z ciągiem pieszo–rowerowym po stronie południowej (poszerzenie utwardzenia na wyspie rozdzielającej jezdnie oraz dołączenie do istniejącej ścieżki rowerowej),
- proj. odcinek ciągu pieszo-rowerowego z ruchem rowerowym i pieszym wspólnym
(długość 220,2 m, szerokość ciągu 3,50 m), przy krawędzi jezdni,
dodatkowo zaprojektowano przebudowę dwóch zjazdów o szerokości jezdni 5,00 i 6,00 m z łukami
krawędziowymi R=3,00m oraz wyznaczono nową lokalizację przejścia dla pieszych przez jezdnię
ulicy Nowowiejskiego,
- proj. odcinek ciągu pieszo-rowerowego z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego (długość
390 m, szer. ścieżki rowerowej 2,5 m, chodnika 2,00 m, pasa rozdziału 0,20 m), oddzielony od
jezdni pasem zieleni.

Strona południowa obejmuje:
- proj. odcinek ciągu pieszo-rowerowego z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego (długość 141 m, szer. ścieżki rowerowej 2,5 m, chodnika 2,00 m, pasa rozdziału 0,20 m), oddzielony od jezdni pasem zieleni, dodatkowo km 0+080,00 zaprojektowano poszerzenie utwardzenia na wyspie rozdzielającej jezdnie dla przeprowadzenia ścieżki rowerowej oraz w km 0+141,00 przewidziano nową lokalizację przejścia dla pieszych (przesunięcie istniejącego o około 7,5 m w kierunku wschodnim),
- proj. odcinek ścieżki rowerowej samodzielnej (długość 241 m, szer. ścieżki rowerowej 2,5 m),
oddzielony od jezdni pasem zieleni,
- proj. odcinek ciągu pieszo-rowerowego z rozdzieleniem ruchu rowerowego od pieszego (długość 128 m, szer. ścieżki rowerowej 2,5 m, chodnika 2,00 m, pasa rozdziału 0,20 m), oddzielony od jezdni pasem zieleni.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys1
Organizacja ruchu - rys 2
Organizacja ruchu - rys 3
Żelazna

W ramach projektu drogowego budowlano-wykonawczego zaprojektowano:
- montaż elementów uspokojenia ruchu - prefabrykowanych progów wyspowych,
- ruch rowerowy na zasadach ogólnych w jezdni.

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się w centralnej części miasta Malbork, w okolicy dworca PKP i PKS, w granicach działek nr: 5/2. Wzdłuż ulicy Żelaznej występuje istniejący obustronny chodnik o zmiennej szerokości (średnio 2m) z płyt chodnikowych. Po północnej stronie jezdni usytuowane są istniejące wydzielone miejsca parkingowe. Przy wschodnim końcu ulicy zlokalizowana jest istn. zatoka autobusowa z wiatą wyposażoną w stojaki dla rowerów. Z powodu sąsiedztwa dworców PKP i PKS na ulicy Żelaznej występuje znaczny ruch pojazdów komunikacji miejskiej.
W projekcie przyjęto, że na ulicy Żelaznej z powodu ograniczonych możliwości terenowych, ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych w jezdni. Ulica Żelazna została przystosowana do prędkości rzędu 30 km/h poprzez zamontowanie prefabrykowanych progów wyspowych o wymiarach 1,8x3,0m. Przyjęte rozwiązanie projektowe zapewni uspokojenie ruchu pojazdów. Rozstaw osiowy kół autobusów umożliwi swobodny przejazd. Rozmieszczenie progów wyspowych zapewni odpowiednie warunki dla przemieszczania się komunikacji zbiorowej.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Do pobrania:
Organizacja ruchu - rys 1
Organizacja ruchu - rys 2