Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2018

2018-02-07 18:40:55 (ost. akt: 2018-02-07 18:42:35)

W dniu 06.02.2018 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego:

1) w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w roku 2018":
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22033.html

2) w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

(1) pt. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie w roku 2018 KLUBU ABSTYNENTA":
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22034.html

(2) pt. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji”:
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22035.html

(3) pt. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a) Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin.": http://bip.malbork.pl/Article/get/id,22036.html

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 27 lutego 2018 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany.