Wtorek, 27 lutego 2024. Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE na „Inicjatywy lokalne” w ramach malborskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

2018-01-31 15:25:57 (ost. akt: 2018-02-01 12:05:59)

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku, ogłasza konkurs na kulturalno-społeczne inicjatywy lokalne, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Miasta Malborka, we współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji.

Projekty powinny realizować pomysły o charakterze artystycznym, edukacyjnym (historycznym), rekreacyjnym, kulturowym i społecznym, związane z tematem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną ideą projektów powinno być wspieranie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz popularyzowanie wiedzy o polskiej historii i polskiej drodze do niepodległości, z uwzględnieniem kontekstów lokalnych i regionalnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o wsparcie w realizacji zadania są:
– osoby fizyczne,
– grupy nieformalne,
– organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje.

Uczestnicy konkursu powinni być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu oraz zamieszkiwać na terenie Malborka lub mieć siedzibę i realizować cele statutowe na terenie Malborka.
Nagrodą w Konkursie będzie wsparcie finansowe i merytoryczne dla minimum 5 inicjatyw lokalnych, które zrealizowane zostaną w partnerstwie z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Maksymalne wsparcie dla jednego przedsięwzięcia wynosi 3.000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2018 roku, o godzinie 17:00.

Szczegóły konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.kultura.malbork.pl i w siedzibie MCKiE. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 55 272 38 52.

(-) Aleksandra Kapejewska
Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji


Do pobrania:
1 - Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie
2 - Regulamin inicjatywy
3 - Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta oceny wniosku
4 - Załącznik nr 2 do regulaminu - Forularz wniosku do konkursu