Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Naukowy wymiar jubileuszu 70-lecia istnienia malborskiego MOW-u

2018-01-29 11:50:29 (ost. akt: 2018-01-29 11:54:44)

Ostatnie dni stycznia były dla społeczności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku czasem szczególnym. W ramach obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia placówka zorganizowała seminarium naukowe pt. „Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży: działania-zmiana-efektywność”, na które zjechało się wielu znamienitych gości z Pomorską Kurator Oświaty Moniką Kończyk na czele. Podczas prelekcji i debat specjaliści mieli okazję wspólnie pochylić się nad kondycją resocjalizacji nieletnich w naszym kraju.

W czwartek 25 stycznia, pierwszego dnia sympozjum, zaproszeni dydaktycy spotkali się w auli Szkoły Łacińskiej, gdzie dyrektor malborskiego MOW-u Adam Wilczyński przywitał przybyłych gości oraz wprowadził zebranych w tematykę seminarium. Pierwszym prelegentem była pani Teresa Kaniowska z Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji, która nakreśliła funkcjonowanie systemu kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych. Po niej dr hab. Justyna Siemionow z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła cele i zadania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

Po części wykładowej nastąpił panel dyskusyjny, w którym wzięli udział zaproszeni naukowcy: dr hab. Justyna Siemionow, dr Arkadiusz Kamiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Krzysztof Sawicki z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Mariusz Dobijański z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Do rozmów badaczy dołączali również Pomorska Kurator Oświaty, przedstawicielki ORE, licznie zgromadzeni dyrektorzy ośrodków wychowawczych z całej Polski, a także byli i obecni pracownicy malborskiego MOW-u. Bogata w treści i emocje rozmowa przyniosła wiele ciekawych wniosków tak dla osób decydujących o kształcie i wymiarze naszej edukacji, jak i dla dydaktyków pracujących bezpośrednio z młodzieżą.

Seminarium zakończyły życzenia i gratulacje składane pracownikom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia placówki składane na ręce dyrektora Adama Wilczyńskiego przez panią Kurator, Starostę Powiatu Malborskiego Mirosława Czaplę, przedstawicielki Ośrodka Rozwoju Edukacji Teresę Kaniowską i Izabelę Rutkowską, dyrektorów malborskich szkół oraz dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Podziękowania od pracowników MOW-u za 35 lat pełnej wyrzeczeń pracy, zaangażowanie oraz oddanie odebrał również z rąk swoich zastępców sam dyrektor Wilczyński.

W drugim dniu sympozjum zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 94, przyjrzeć się prowadzonym zajęciom, a także porozmawiać z nauczycielami oraz wychowankami.
Mamy nadzieję, że odbyte podczas tych dwóch dni spotkania i przeprowadzone w ich trakcie rozmowy będą obfitować jeszcze lepszą pracą na rzecz młodzieży zarówno w gabinetach osób decydujących o kształcie resocjalizacji młodzieży w Polsce, jak i przy bezpośredniej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.

Nadesłał: Michał Bianga - MOW Malbork