Niedziela, 14 lipca 2024. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Współpraca ZSP nr 4 z PWSZ w Elblągu

2018-01-26 09:42:03 (ost. akt: 2018-01-26 09:45:58)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisały umowę o współpracy w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów „mundurówki”, wsparcia merytorycznego w opracowywaniu programów nauczania dla profili zawodowych oraz pozyskiwania środków z grantów i wspólnej realizacji projektów badawczych.

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wykształconych pracowników zwłaszcza w branży mechanicznej – mówi dr inż. Tomasz Olkowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w malborskiej placówce i koordynator współpracy z uczelnią. – W zakładach produkcyjnych, nie tylko związanych z przemysłem maszynowym, podstawowym środkiem produkcji stają się obrabiarki sterowane numerycznie, do obsługi których potrzebna jest wyspecjalizowana kadra. Potwierdza to także dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Niedojadło prof. PWSZ, który z ramienia elbląskiej uczelni sprawuje opiekę merytoryczną nad tego typu projektami.
Szkoła ma też w planach realizację zajęć, podczas których uczniowie odbędą szkolenie dotyczące programowania i obsługi nowych maszyn – podkreślił dr inż. T. Olkowski.

Rektor elbląskiej uczelni prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk zaproponował, żeby uczniowie brali udział w zajęciach laboratoryjnych, których treści będą powiązane z programem nauczania wybranych przedmiotów w szkole średniej. Rektor PWSZ w Elblągu zachęcał uczniów ZSP 4 w Malborku do kontynuowania nauki i ciągłego poszerzania wiedzy technicznej, doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, a także do podjęcia studiów wyższych w Instytucie Politechnicznym PWSZ.
Umowa o współpracy z uczelnią wyższą o charakterze technicznym to niejako kontynuacja współpracy sprzed lat, kiedy to partnerem i opiekunem naukowym była Politechnika Gdańska. Wielu absolwentów malborskiej placówki może się pochwalić dyplomem ukończenia studiów wyższych politechnicznych.
Umowę podpisali: rektor PWSZ prof. Zbigniew Walczyk oraz dyrektor ZSP4 mgr Paweł Rybak.

http://m.82-200.pl/2018/01/orig/umowa-z-pwsz-2-2339.jpg

http://m.82-200.pl/2018/01/orig/umowa-z-pwsz-3-2340.jpg