Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Burmistrz ogłosił konkursy ofert na realizację zadań publicznych

2016-12-14 13:05:01 (ost. akt: 2016-12-14 13:25:29)

13 grudnia br. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów:

1) w różnych obszarach działalności pożytku publicznego: ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

2) w obszarze pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2017”.

3) w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w 2017 roku”

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta w terminie do dnia 10 stycznia 2017 roku, do godz. 15:30. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Malborka lub telefonicznie u n/w osób:

1) z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - Wydział Spraw Społecznych:
- Beata Żaroffe-Preuss - Naczelnik Wydziału, pok. nr 105, tel. 55 629 04 14;
- Sylwia Starosta-Romańczuk, pok. nr 7, tel 55 629 04 95
- Karolina Wojciechowska, pok. nr 214, tel. 55 629 04 69.

2) z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu:
- Małgorzata Krysik - Z-ca Naczelnika Wydziału, parter, pok. 1E, tel. 55 629 04 29,
- Halina Kloskowska, parter, pok. 1C, tel. 55 629 04 27,

3) z zakresu zadania dotyczącego Centrum Organizacji Pozarządowych:
- Anna Olkowska-Jacyno, pok. nr 235 tel: 55 629-04-04

Ogłoszenia o konkursach ofert:

1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego

2. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w roku 2017 w obszarze pomocy społecznej – pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2017”

3. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2017 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – pt. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w roku 2017”

Druk oferty realizacji zadania publicznego

Organizator konkursu prosi o bardzo dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami konkursu.