Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Ruszyły rozmowy na temat obchodów obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

2018-01-17 20:46:01 (ost. akt: 2018-01-31 13:35:03)

10 stycznia w Szpitalu Jerozolimskim odbyło się spotkanie w sprawie organizacji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, na którym zebrało się niemal 40 osób, którym obchody tego ważnego patriotycznego święta leżą na sercu (przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i wychowawczych, jednostek miejskich i wydziałów Urzędu Miasta Malborka).

http://m.82-200.pl/2018/01/orig/plakat-krzywe-2365.jpg
Przedstawiono wstępne pomysły dotyczące obchodów, uzgodniono także kolejne kroki. Ustalono m.in. iż podmiotem, który zajmie się gromadzeniem informacji nt. realizowanych w mieście przedsięwzięć związanych z obchodami Święta Niepodległości 2018 będzie Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. W związku z tym wyznaczono termin 10 lutego 2018 roku, jako datę graniczną dla wszystkich podmiotów, instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, osób fizycznych, które planują konkretne działania związane z tym zagadnieniem do zgłaszania swoich przedsięwzięć jeśli chcą, by te znalazły się w miejskim kalendarium obchodów.

Jeśli chcesz jeszcze zgłosić wydarzenie czytaj więcej

Adres pocztowy na który należy przesyłać zgłoszenia, a także wszelkie inne informacje, a także używać go w kontaktach z dyrekcją MCKiE dotyczących Święta Niepodległości: niepodlegla@kultura.malbork.pl


Do końca stycznia planowane jest ogłoszenie w ramach działalności Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji konkursu na inicjatywy lokalne związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Do konkursu będzie można zgłaszać pomysły organizacji pozarządowych, grup nieformalnych czy osób fizycznych na małe inicjatywy (do 3 tys. zł brutto). Po analizie formalnej wniosków, grupa wnioskodawców wraz z przedstawicielami MCKiE wspólnie zadecyduje o pierwszeństwie inicjatyw do realizacji w ramach konkursu. Ostateczna liczba zrealizowanych inicjatyw będzie zależała od kosztorysów poszczególnych przedsięwzięć. O ile przeznaczona na ten cel kwota nie ulegnie zwiększeniu, będzie to ok. 5-7 inicjatyw lokalnych. Wszystkie będą realizowane w ramach budżetu centrum kultury, warunkiem będzie jednak aktywny udział wnioskodawców w organizacji i przeprowadzeniu przedsięwzięć. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to początek marca. Wybrane inicjatywy uzupełnią miejskie kalendarium obchodów Święta Niepodległości 2018.

Formularz zgłoszeniowy, jaki należy wypełnić na stronie niepodlegla.gov.pl, by uzyskać zgodę na korzystanie z oficjalnego logo zakłada zgłoszenie konkretnych wydarzeń, z opisem, datą realizacji itd.