Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2018

2018-01-16 09:49:34 (ost. akt: 2018-01-16 09:52:09)

W dniu 16.01.2018 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Utworzenie i prowadzenie Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”.

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 06 lutego 2018 roku, do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 15.01.2018 roku w sprawie realizacji zadania
publicznego w 2018 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,21967.html