Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Nowy dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Wybitny znawca historii Zakonu Krzyżackiego, dr hab. Janusz Trupinda, odebrał 21 grudnia 2017 roku z rąk wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina akt powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku na pięcioletnią kadencję w latach 2018-2022.

Dr hab. Janusz Trupinda zastąpi dotychczasowego dyrektora Muzeum, Mariusza Mierzwińskiego, którego kadencja na stanowisku dyrektora Muzeum kończy się 31 grudnia br.

Janusz Trupinda jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, popularno-naukowych, artykułów, recenzji i polemik, głównie z zakresu historii Zakonu Krzyżackiego, relacji polsko-krzyżackich, historii i architektury zamków krzyżackich.

W latach 2000-2011 w Muzeum Zamkowym w Malborku pełnił funkcję kierownika Działu Historii oraz wicedyrektora ds. naukowo-konserwatorskich, następnie od 2011 r. zatrudniony jako kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku – oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Był koordynatorem projektu 2010 - Rok grunwaldzki w Malborku.

W latach 2004-2014 prowadził zajęcia na wyższych uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2005 r. uzyskał dyplom Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie pracy Działalność podstawowa Muzeum Zamkowego w Malborku w warunkach gospodarki rynkowej 1989-2004. W latach 2011-2014 był członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika „Ochrona Zabytków”. Jest długoletnim członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich i jednym z założycieli Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

fot. Kamil Jastrzębski
Źródło: www.mkidn.gov.pl