Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Nabór do Komisji Konkursowych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Malbork

2017-12-21 09:14:38 (ost. akt: 2017-12-21 09:25:06)

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018 oraz z Zarządzeniem nr 202/2017 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 grudnia 2017r., Malborska Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowych.

Nabór na członków Komisji odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godzinie 17:00 w budynku Centrum Informacji Turystycznej, sala konferencyjna na parterze, przy ul. Kościuszki 54.

Podstawowe zasady:

• Aby zostać członkiem Komisji Konkursowej należy wypełnić formularz z załącznika i przynieść go wypełnionego na spotkanie.
• Do każdej Komisji konkursowej (ochrony zdrowia i spraw społecznych oraz oświaty, kultury i sportu) powołanych zostanie 2 do 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, wyłonionych przez organizacje pozarządowe podczas zwołanego spotkania.
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy chcą brać udział w pracach Komisji konkursowych, muszą być obecni na spotkaniu.
• Kandydatem do Komisji konkursowych nie może być przedstawiciel organizacji pozarządowej i innego podmiotu, biorącej udział w otwartym konkursie ofert w obszarze ocenianym przez daną komisję.
• Wstępnej weryfikacji złożonych ofert Komisje konkursowe dokonają w siedzibie Urzędu Miasta Malborka w dniu 05.01.2018 roku:
1) z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – o godz. 10:00 w sali nr 232 (II piętro).
2) z zakresu kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – o godz. 10:00 w Wydziale, Oświaty, Kultury i Sportu (parter pok. 1D).


Zarządzenie Nr 202 – szczegółowe warunki konkursu ofert
ZGLOSZENIE NA KANDYDATA KOMISJI KONKURSOWEJ sprawie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego Gminy Miejskiej Malbork
Uchwała nr 389 – Program Współpracy na 2018
Zał. Nr 1 do uchwały – Programu na rok 2018
Zał nr 1 do Programu – karta oceny formalnej
Zał nr 2 do Programu – karta oceny merytorycznej

Informacja: Malborska Rada Organizacji Pozarządowych