Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2018

2017-12-20 10:48:25 (ost. akt: 2017-12-20 10:49:13)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

19 grudnia 2017 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w roku 2018”.

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku, do godz. 16:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 stronie druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19.12.2017 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej