Niedziela, 3 grudnia 2023. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

O prawach człowieka w II LO

2017-12-18 09:20:32 (ost. akt: 2017-12-18 09:21:29)

W ramach ogólnopolskiej akcji obchodów Tygodnia Praw Człowieka, z tytułu upamiętnienia wydanej 10 grudnia 1948 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 15 grudnia w II LO odbyły się warsztaty prawne ,, Prawa Człowieka a Prawa Dziecka i Prawa Ucznia’’, prowadzone przez Radcę Prawnego panią Barbarę Sikorską, reprezentująca Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.

Klasa 1A o profilu prawnym w ramach innowacji z elementów prawa, realizowanej przez wychowawcę klasy Annę Jaszkowską uczestniczyła w tych zajęciach. Młodzież mogła poszerzyć wiedzę nie tylko z zakresu znajomości podstawowych pojęć, dotyczących Praw Człowieka i historycznego aspektu ich rozwoju, ale także poddać analizie najważniejsze dokumenty, chroniące te prawa, takie jak: Karta Narodów Zjednoczonych, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka, czy Konstytucja RP z 1997 i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. Młodzież omawiała z Radcą Prawnym zagadnienia, dotyczące Praw Ucznia w szkole w oparciu o Statut Szkoły i obowiązujące Prawo Oświatowe oraz zadawała pytania skierowane do pani B. Sikorskiej, w odniesieniu do wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela na Konstytucji RP. Uczniowie zapoznali się też z procedurą składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Elementem podsumowującym warsztaty i próbą sprawdzenia wiedzy był Quiz,, Prawa Człowieka’’. Tego rodzaju zajęcia umożliwiają praktyczne zapoznanie młodzieży z Prawem Konstytucyjnym w aspekcie problematyki, jaką jest przestrzeganie Praw Człowieka.
Opr. AJ