środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

SP5 z certyfikatem "Szkoła Promująca Zdrowie"

2017-12-14 10:12:08 (ost. akt: 2017-12-14 11:39:50)

5 grudnia 2017 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej przyznała to wyróżnienie kolejnym 36 szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Wśród wyróżnionych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 z Malborka.

Krajowy Certyfikat otrzymaliśmy po raz drugi. Promocją zdrowia wśród społeczności szkolnej i środowiska zajmujemy się od 20 lat. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był pierwszy dyrektor szkoły Pan Jerzy Jurgielewicz, który zgłosił szkołę do tego programu. Pierwszym koordynatorem promocji zdrowia w szkole była Pani Joanna Pietkiewicz. W 2000 roku przyjęto nas do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 2008 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat SzPZ. Kolejnymi działaniami szkoły w tym zakresie kierowały Panie: Anna Skrzoska i Joanna Pichlak. Cała społeczność szkolna wytrwale pracowała, aby zdobyć ten certyfikat.

Działania w tym programie nie są okazjonalne i akcyjne. Są systematyczne i długofalowe. Opierają się na pracy wyznaczanej przez 4 standardy:
Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań; Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów; Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie; Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.


Jako szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadzamy diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułujemy priorytetowe problemy oraz planujemy swoje działania. Jesteśmy autonomiczni w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Nasze działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że pracujemy zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Nasze działania wspierała Pani Teresa Burczyk Wojewódzki Koordynator SzPZ, która tak niedawno razem z władzami miasta odwiedziła naszą szkołę w dniu autoprezentacji szkoły. Podczas tego spotkania goście oglądali różne zajęcia z uczniami, zapoznali się z wynikami ewaluacji i rekomendacjami na przyszłość.

Szkołę Promującą Zdrowie tworzymy sami dla siebie. Pamiętamy, że: „O zdrowie trzeba dbać nie dlatego, ze jest ważne, ale dlatego, ze bez zdrowia nic nie jest ważne”.
Obecnie założenia Szkoły Promującej Zdrowie wdrażamy także wśród włączonych do nas klas gimnazjalnych. Wśród młodzieży gimnazjalnej są również nasi absolwenci, którzy już wcześniej realizowali zadania związane z tym programem.
Ciesząc się z wyróżnienia dziękujemy uczniom, rodzicom i pracownikom za wspólne tworzenie takiej właśnie szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - Elżbieta Sumowska