Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Spowalniacze na drogach ułatwią jazdę rowerzystom

2017-12-12 10:50:42 (ost. akt: 2017-12-12 13:04:41)

Na początku grudnia br. w Malborku pojawiły się spowalniacze, które ułatwią jazdę rowerzystom a kierowców zmuszą do zdjęcia nogi z gazu. Do tej pory zostały zamontowane na ulicach Konopnickiej, Żelaznej, Chopina i Toruńskiej

Z czasem będzie ich jeszcze więcej, kolejne pojawią się na ulicach Wałowej, Żuławskiej, Brukowej, Kochanowskiego, Zakopiańskiej, Dąbrowskiego, Zielenieckiej.

Spowalniacze są instalowane w ramach projektu MOF Malbork-Sztum "Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych, a także poprawę warunków mobilności", na który miasto Malbork otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.

Potrzeba realizacji projektu wynika z niewystarczająco rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Malborku i okolicach. Istniejące chodniki w dużej mierze nie są wyposażone w trasy przeznaczone dla rowerzystów, w wielu miejscach brak jest też samodzielnych tras. To przekłada się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i rowerzystów, ponieważ brak odpowiedniej infrastruktury zmusza ich do korzystania z jezdni drogi. W przypadku dużych różnic prędkości poszczególnych uczestników ruchu, ryzyko zaistnienia wypadku drogowego ulega znacznemu zwiększeniu.

Zwiększenie bezpieczeństwa w tym zakresie będzie możliwe między innymi dzięki budowie i przebudowie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu wraz z budową infrastruktury dla rowerów w Malborku w ciągu ulic: Żelaznej, Chopina, Toruńskiej, Wybickiego, Wałowej, Żuławskiej, Akacjowej, Konopnickiej, Kochanowskiego, Zakopiańskiej, Dąbrowskiego, Zielenieckiej.

Poniżej przedstawiamy pełny zakres prac, które będą realizowane na podanych ulicach w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowcom i pieszym. Przed każdym elementem uspokojenia ruchu zostanie ustawione odpowiednie oznakowanie pionowe, dla każdego kierunku ruchu:

Budowa elementów uspokojenia ruchu na ul. Żelaznej

Ulica Żelazna zostanie przystosowana do prędkości rzędu 30 km/h poprzez montaż prefabrykowanych progów wyspowych. Rozwiązanie to z jednej strony zapewni uspokojenie ruchu pojazdów, z drugiej rozstaw osiowy kół autobusów umożliwi swobodny przejazd zapewniając odpowiednie warunki przemieszczania się dla komunikacji zbiorowej.

Budowa elementów uspokojenia ruchu na ul. Chopina i Toruńskiej

Na ulicy Chopina i Toruńskiej nastąpi uspokojenie ruchu poprzez budowę skrzyżowań z wyniesioną tarczą w następujących lokalizacjach: ul. Chopina – ul. Wołyńska, u. Chopina – ul. Toruńska i ul. Toruńska – ul. Wiślana – ul. Grudziądzka.

Wyniesienie skrzyżowania wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników. Na wlocie ul. Chopina i Al. Wojska Polskiego planuje się wyniesione przejście dla pieszych.

Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu będzie zastosowanie progów zwalniających wyspowych (zostało wykonane).

Przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na ul. Wybickiego

Na całej długości ul. Wybickiego planuje się wytyczenie dwustronnych, dwukierunkowych dróg rowerowych oraz połączenie ich z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ulicy de Gaulle`a. Po północnej stronie ulicy od wjazdu do garaży do skrzyżowania z ulicą Nowowiejskiego zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. W ramach inwestycji zostaną również wyremontowane fragmenty istniejących chodników.

Przebudowa dróg dojazdowych, chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu na ul. Wałowej, Żuławskiej i Akacjowej


Od końca istniejącej drogi dojazdowej wzdłuż ul. Wałowej do istniejącego przejścia dla pieszych zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. W następnym fragmencie ulicy Wałowej, do skrzyżowania z ulicą Główną, planuje się przekształcenie istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy poprzez przełożenie i dołożenie kostki betonowej. Na pozostałym odcinku, tj. od przejścia dla pieszych i rowerów przy Moście im. Św. Wojciecha do włączenia się do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Alei Celników Polskich, zaprojektowano drogę rowerową z przyległym do niej chodnikiem, po stronie zachodniej, wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych i rowerzystów.

Przy ulicy Akacjowej i Żuławskiej zaprojektowano uspokojenie ruchu w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań wraz z regułą „prawej ręki”. Skrzyżowania z wyniesioną tarczą zostaną wykonane w następujących lokalizacjach: ul. Akacjowa – ul. Żuławska, ul. Żuławska – ul. Jaśminowa, ul. Żuławska – ul. Brukowa, ul. Brukowa – ul. Główna. Wyniesienie skrzyżowania wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.

Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu będzie zastosowanie progu zwalniającego na ulicy Brukowej.

Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu na ul. Konopnickiej

Planowana trasa rowerowa w ciągu ul. Konopnickiej zostanie podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego będzie bazować na uspokojeniu ruchu, ze względu na brak wystarczającego miejsca na wyznaczenie drogi rowerowej. Ograniczenie prędkości zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie progów zwalniających wyspowych (już wykonanych) i wyniesionego skrzyżowania z regułą „prawej ręki”.

Na drugim odcinku, od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Wybickiego, zaprojektowano dwukierunkową drogę rowerową i remont istniejącego chodnika, po wschodniej stronie jezdni. Rozplecenie kierunków ruchu rowerowego zaprojektowano przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego, na wyniesionym przejeździe rowerowym, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu.

Skrzyżowanie z wyniesioną tarczą zostanie zlokalizowane na przecięciu ul. Konopnickiej – ul. Kraszewskiego. Wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanych skrzyżowań zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.

Przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciagów pieszo-rowerowych, elementów uspokojenia ruchu na ul. Kochanowskiego, Zakopiańskiej

W ciągu ulicy Kochanowskiego projektowaną trasę rowerową podzielono na dwa odcinki. Istniejącą dzisiaj strefę zamieszkania do ulicy Konopackiej planuje się wyposażyć w elementy uspokojenia ruchu – wyniesione skrzyżowania oraz zastosować regułę „prawej ręki”.

Na odcinku od ulicy Konopackiej ruch rowerowy odbywał się będzie po wydzielonej drodze rowerowej po północnej stronie ulicy. Włączenie i wyłączenie na drogę rowerową odbywać się będzie w obrębie wyniesionego skrzyżowania ulicy Kochanowskiego i Konopackiej. W rejonie zatoki autobusowej ze względu na ograniczone miejsce zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy dołączony do istniejącego.

W ciągu ulicy Zakopiańskiej zaprojektowano uspokojenie ruchu poprzez montaż progów wyspowych. Dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów miejsce włączenia ścieżki rowerowej do ul. Zakopiańskiej zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów. Z powodu kolizji przejścia z przystankiem autobusowym, zostanie on przeniesiony za wyniesione przejście dla pieszych i rowerzystów w stronę skrzyżowania.

Budowa ścieżki rowerowej, elementów uspokojenia ruchu na ul. Dąbrowskiego i Zielenieckiej


Na ul. Dąbrowskiego i Zielenieckiej zaprojektowano strefę ruchu uspokojonego w postaci wyniesionych tarcz skrzyżowań oraz reguły „prawej ręki”. Skrzyżowania z wyniesioną tarczą zostaną wykonane w następujących lokalizacjach: ul. Dąbrowskiego – ul. Nogatowa, ul. Dąbrowskiego – ul. Leśna – ul. Wróblewskiego, ul. Dąbrowskiego – ul. Zieleniecka, ul. Zieleniecka – ul. Wilcza.

Wyniesienie skrzyżowania wykonane zostanie z kostki betonowej niefazowanej, na wysokość 10 cm ponad istniejącą powierzchnią jezdni. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostaną wymienione krawężniki oraz wyremontowane fragmenty chodników.

Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu będzie zastosowanie progów zwalniających.

Budowa infrastruktury rowerowej Bike&Ride

W ramach zadania planuje się wyposażenie węzła transportowego w Malborku w infrastrukturę typu Bike&Ride, tj. wiaty rowerowe na 100 rowerów. Z kolei przystanek zintegrowany Malbork-Kałdowo zostanie wyposażony w 10 stojaków rowerowych.

Planowana wartość projektu wynosi 14 577 575,73 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich
12 231 028,04 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Planowana wartość działań miasta Malborka wynosi 8 244 381 ,00 zł, w tym wkład własny 1 342 051,00 zł.