Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Stosunki Polsko – Ukraińskie w Debacie COGITO ERGO SUM

2017-12-11 10:32:08 (ost. akt: 2017-12-11 10:37:50)

Młodzież II LO wzięła udział w dniach 4-5 grudnia w IX Warsztatach Akademickich COGITO ERGO SUM ,,Ukraina Bliska i Daleka’’.

Organizatorem byli: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, Fundacja Promocji Solidarności, IPN oraz VII LO w Gdańsku.

Warsztaty poświęcone były trudnym stosunkom polsko-ukraińskim w przeszłości i niełatwym relacjom w chwili obecnej. W warsztatach uczestniczyła młodzież trójmiejskich szkół, uczniowie ze szkoły ukraińskiej w Górowie Iławieckim oraz uczniowie naszej szkoły pod opieką merytoryczną Anny Jaszkowskiej. Spotkanie zaszczycił także konsul generalny Ukrainy w Polsce Łew Zacharczyn.

Debatę na temat stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów rozpoczął wykład prof. dr hab. Tadeusza Stegnera z UG. W ramach realizacji tego projektu młodzież uczestnicząca w debacie została podzielona na grupy warsztatowe, zajmujące się problematyką stosunków polsko- ukraińskich, z którą wcześniej została zapoznana przez nauczycieli, uczestniczących w spotkaniu. Omawiane zagadnienia dotyczyły: punktów spornych we współczesnych stosunkach polsko – ukraińskich, polskiej i ukraińskiej pamięci o Wołyniu, roli Federacji Rosyjskiej w relacjach polsko- ukraińskich, wizerunkowi Ukraińców i Polaków w świetle stereotypów oraz ukraińskiemu odbiorowi polskiej narracji stosunków 1938-1947.

Młodzież pracowała pod okiem moderatorów, którymi byli: prof. dr hab. Grzegorz Motyka z Instytutu Studiów Politycznych PAN, dr Leon Popek z IPN w Lublinie, redaktor Maria Przełomiec z TVP Info- Studio Wschód, dr hab. Krzysztof Kornacki z UG i pan Piotr Tyma, reprezentujący Związek Ukraińców w Polsce. Efektem owocnych działań były prezentacje w formie mini – paneli, które omawiali liderzy grup wraz z moderatorami. Kolejnym ciekawym punktem warsztatów był wykład multimedialny dr. L. Popka,, Oswajanie pamięci. Poszukiwane miejsca pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej’.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia warsztatów była Debata Ekspercka "Stan obecny i perspektywy relacji polsko – ukraińskich z udziałem panelistów i uczestników spotkania. Moderatorem była pani redaktor Maria Przełomiec. Dyskusja miała bardzo burzliwy charakter. Młodzież zadawała pytania, wywołujące wiele emocji. Drugi dzień warsztatów rozpoczęła projekcja filmu ,,Wołyń’’, którą poprzedził wykład multimedialny ,,Polska kinematografia o Ukrainie i Ukraińcach ’’dr hab. K. Kornackiego z UG. Część młodzieży w oparciu o materiały zgromadzone w Muzeum II Wojny Światowej badała wątki relacji polsko- ukraińskich, a pozostała część uczestniczyła w zajęciach warsztatowych ,,Wołyń – postawy ludzkie i nieludzkie’’, prowadzonych przez p. Bartosza Odorowicza- pracownika Muzeum II Wojny Światowej. Spotkanie wywołało sporo emocji ukazało konfrontację odmiennego punktu widzenia faktów historycznych wspólnych relacji polsko- ukraińskich.

Opr. AJ