Niedziela, 26 marca 2023. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 2017

2017-12-02 19:09:53 (ost. akt: 2017-12-03 23:18:46)

W sobotę 2 grudnia w Urzędzie Miasta Malborka odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Przybyłych na uroczystość gości i krwiodawców przywitał Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Malborku Pan Mirosław Czapla.

Przed dekoracją zasłużonych krwiodawców odbył się występ artystyczny uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia w Malborku - grającej na skrzypcach Zofii Sączawa przy akompaniamencie Pana Marcina Maliszewskiego.

Podczas akademii zostały wręczone liczne odznaczenia za wybitne osiągnięcia w Honorowym Krwiodawstwie, za długoletnie, bezinteresowne oddawanie krwi, za najpiękniejszy dar humanitarny z własnej potrzeby serca ratując życie potrzebującym, jak również za wieloletnią działalność, trud, poświęcenie oraz pomoc w organizowaniu i propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa, za całoroczny poświęcony czas na rzecz PCK.

Odznaką honorową Zasłużony Krwiodawca Pomorza odznaczona została Pani Teresa Rybka. Uroczyste wręczenie odznaki odbędzie się 9 grudnia na uroczystej Akademii Wojewódzkiej w Gdańsku.

Za wieloletnią działalność, trud, poświęcenie oraz pomoc w organizowaniu i propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa, za całoroczny poświęcony czas na rzecz organizacji Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniła:

Odznaką honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia Pana Mirosława Czaplę oraz Odznaką Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia Pana Mirosława Bąka (odznaczenia również wręczone zostaną podczas Akademii w Gdańsku).

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał:

Odznakę - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:
Pan Sławomir Rafalik
Pan Mirosław Tubielewicz
Pan Tomasz Kowalczyk
Pan Michał Marach
Pan Jarosław Fryca

Odznakę - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:
Pan Łukasz Bobkowski

Odznakę - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
Pani Joanna Kalisz
Pan Łukasz Tykocki
Pan Rafał Lorenz
Pan Marcin Wroceński

Za ofiarność niesioną bliźniemu z własnej potrzeby serca, długoletnie honorowe oddawanie krwi, propagowanie Honorowego Krwiodawstwa na terenie naszego powiatu oraz zapał i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz organizacji Starosta Powiatu Malborskiego Pan Mirosław Czapla ufundował nagrody rzeczowe następującym osobom:
Krzemianowska-Strzelec Izabela
Józefowicz Dawid
Tolka Daniel
Dłużak Dawid
Samborski Witold
Waszkowiak Sebastian
Lewandowski Mariusz

Pan Wojciech Cymerys - Starosta Powiatu Sztumskiego wyróżnił najbardziej zasłużonych honorowych krwiodawców z powiatu:
Bogdan Figur, Andrzej Strzelczyk, Mirosław Rzepka, Stefanowicz Marcin.

W gminie Stare Pole uhonorowano:
Adam Podwojewski, Zbigniew Konkolewski, Tadeusz Smańda.

Władze Gminy Wiejskiej Malbork uhonorowały:
Jerzy Bednarz, Piotr Gajkowski.

W Gminie Lichnowy uhonorowano:
Wojciech Szodrowski, Władysław Meier

W Nowym Stawie: Kazimierz Wlazło.

Następne na ręce swoich podwładnych zaangażowanych w oddawanie krwi i propagowanie krwiodawstwa, wyróżnienia przekazali dyrektorzy zakładów karnych w imieniu Pana Płk. Jana Morozowskiego z Zakładu Karnego w Sztumie wręczał ppłk Michał Niedbała oraz w imieniu Pana Ppłk. Mirosława Burczyka z Zakładu Karnego w Malborku Pani mjr Agnieszka Kić

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz Prezes PCK Mirosław Czapla wyróżnili upominkami Panie - Rybka Teresa i Potoplak Ewa.

Burmistrz Marek Charzewski ufundował również nagrodę da Zasłużonego Honorowego dawcy Krwi Pana Jerzego Kurpińskiego, który oddał ponad 74 litry krwi.Podczas spotkania wyróżniono również wieloletnich krwiodawców, osoby zaangażowane w działania organizacji oraz osoby, które na swoim koncie mają rekordowe ilości oddanej krwi.
Są to Panie i Panowie:
Nakielny Jarosław, Harasimowicz Mariusz, Sławomir Rafalik, Michał Marach, Jarosław Fryca, Sowa Elżbieta, Szulc Izabela, Kalisz Joanna, Łukasz Tykocki, Rafał Lorenz, Marcin Wroceński, Tomasz Kowalczyk, Łukasz Bobkowski, Mirosław Tubielewicz, Elżbieta Lange, Elżbieta Rutkowska, Mirosław Bąk.