Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Malborku poszukuje osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”

2017-11-13 10:56:32 (ost. akt: 2017-11-13 11:17:59)

Kto może przystąpić do projektu?
Osoby w wieku 18-24 lata, bez pracy, w tym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
W projekcie mogą także wziąć udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, takie które nie mają doświadczenia zawodowego
i nie wiedzą jak poszukiwać zatrudnienia.
Jakie wsparcie uzyskają uczestnicy projektów?
W pierwszym etapie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci wszechstronną opieką: wychowawczą, psychologiczną i doradczą. W ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego rozwojem zawodowym.

W drugim etapie odbędą się kursy zawodowe. Wsparcie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, przedsiębiorczości, prawa jazdy). Zorganizowane będą również warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.

Trzeci etap to wsparcie młodzieży ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu odbędą 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy.

Wsparcie dodatkowe:
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
– wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie.

Co jeszcze?
Dla uczestników projektu:
– stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
– stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące).

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy w Malborku Plac Słowiański 5 (budynek Urzędu Miasta, poziom -1), tel. 55 261 03 08


http://m.82-200.pl/2017/11/orig/ohp-1960.jpg