Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Kontrole posesji - dbajmy o swoje zdrowie

2017-11-09 14:00:18 (ost. akt: 2017-11-09 14:39:56)

Komendant Straży Miejskiej informuje, że w zbliżającym się sezonem zimowym mieszkańcy mogą spodziewać się wizyty strażników miejskich, którzy dbając o nasze wspólne miasto mogą sprawdzić czystość i porządek na posesji, deklaracje na odbiór odpadów, podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz jakiego opału używa się do ogrzewania budynków.

Właśnie w tym okresie Straż Miejska otrzymuje od mieszkańców wiele powiadomień o spalaniu w piecach odpadów.

Strażnicy kontrolując posesję nie potrzebują żadnego szczególnego upoważnienia. Uprawnienie takie daje im art. 379 Ustawy o Ochronie Środowiska.

Taką kontrolę strażnicy mogą przeprowadzić w domach prywatnych w godzinach 6-22, a w firmach nawet przez całą dobę.

Przy dokonywaniu kontroli posesji, strażnik jest zobowiązany:
- nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny,
- przedstawić się imieniem i nazwiskiem,
- na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację,
- podać powód kontroli.

Prowadzący kontrole patrol może:
- wejść do kotłowni i sprawdzić, czy nie ma w niej śmieci przygotowanych do spalenia,
- zajrzeć do pieca i zweryfikować, czy nie palą się w nim śmieci,
- sprawdzić, czy właściciel przekazujemy śmieci odpowiednim służbom,
- pobrać próbkę popiołu,
- pobrać próbkę sadzy z pieca lub komina.

Należy podkreślić, że odmowa wpuszczenia strażników na teren nieruchomości jest przestępstwem. Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności dla osoby, która utrudnia wykonywanie czynności służbowych osobie uprawionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Pierwsze mandaty, wnioski do sądu a nawet zawiadomienie do prokuratury zostały wysłane - dodaje komendant Straży Miejskiej Tomasz Farysej.