Piątek, 24 marca 2023. Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny Miasta Malborka rekomendowany do dofinansowania

2017-11-08 14:28:18 (ost. akt: 2017-11-08 14:44:35)

Miasto Malbork otrzyma dofinansowanie na realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . W skład zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego wchodzą dwa komponenty: inwestycyjny pn. „Malbork na „+”- Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” oraz społeczny pn. „Malbork na „+”- działania społeczne”. Całkowita wartość komponentu inwestycyjnego wynosi 15,3 mln zł, natomiast społecznego 1,9 mln zł.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt realizuje cele Programu Rewitalizacji dla miasta Malborka na lata 2017-2023 Malbork na +. Przedmiotem projektu jest modernizacja infrastruktury obszaru rewitalizacji miasta Malbork na cele społeczne. W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja dwóch zabytkowych obiektów na cele społeczne - placówki wsparcia dziennego, zrewitalizowana przestrzeń publiczna w postaci skwerów, parków, miejsc aktywnego spędzenia czasu oraz wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych oraz przestrzeni podwórkowych w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego oraz 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego w Malborku. Powstanie również ścieżka historyczna oraz zrewitalizowany zostanie park jerozolimski. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to grudzień br.