Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Konsultacje społeczne na temat współpracy miasta z NGO

2017-10-31 10:03:00 (ost. akt: 2017-10-31 10:04:14)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2018.

Konsultacje będą miały miejsce od 4 listopada do 7 listopada br. Termin składania opinii pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną to 6-7 listopada br.

Zarządzenie burmistrza z dnia 26 października br. wraz z projektem wspomnianego Programu oraz formularz zgłoszenia opinii lub uwagi dostępne są TUTAJ