Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Plany zagospodarowania głównym tematem spotkania Rady Gospodarczej

2017-10-30 10:50:31 (ost. akt: 2017-10-30 11:16:34)

23 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego i jego zastępcy Jana Tadeusza Wilka. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli także: Sebastian Majewski - współwłaściciel firmy Techno Marine Sp. z o.o. w Malborku oraz Anna Jamróz pracownik Urzędu Miasta Malborka z Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej.

Po przywitaniu uczestników przez Przewodniczącego Jarosława Filipczaka, pierwszym tematem spotkania było wręczenie powołania nowemu członkowi Rady Gospodarczej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12 października 2017 r. i akceptacją Rady Gospodarczej, burmistrz Marek Charzewski wręczył akt powołania panu Sebastianowi Majewskiemu - współwłaścicielowi firmy Techno Marine Sp. z o.o. w Malborku. Jak podkreślił burmistrz, jeszcze nie tak dawno gość spotkań Rady, dziś już jej członek.

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań dla malborskich firm oraz uczestników Konkursu „Dziennika Bałtyckiego” Mistrzowie Smaku 2017. Konkurs w powiecie malborskim to pierwszy etap wielkiego pomorskiego plebiscytu gastronomicznego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Oto wyniki etapu powiatowego: Restauracją Roku został Bar & Restauracja Bis pani Lucyny Kusztal; Kucharzem Roku został pan Artur Żbikowski z Restauracji „Grota” w Malborku; Kelnerem Roku została pani Martyna Jaszewska z Restauracji „Piwniczka” w Malborku, Cukiernią/Kawiarnią Roku została Carte D’or Cafe Galeria Dekada w Malborku, Piekarnią Roku została Piekarnia Koszykowa S.C. w Malborku, której współwłaścicielem jest pan Andrzej Wolanin.

Ważnym tematem dla przedsiębiorców jest nadal procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Anna Jamróz przedstawiła aktualny stan procedowania MPZP Kałdowo oraz plan dla strefy przemysłowej.
26 października br. Rada Miasta Malborka podjęła uchwałę dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego strefy przemysłowej. Wcześniej uchwalony plan Piaski II został już przyjęty przez wojewodę. Jeśli chodzi o plan Kałdowo, urząd oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodu zaskarżenia decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na koleje spotkanie Rady przesunięto omówienie możliwości zagospodarowania przestrzeni miejskich na cele gospodarcze, w szczególności projekty rewitalizacyjne, mające wpływ na branżę turystyczną oraz przygotowanie projektu uchwały w zakresie przystąpienia do prac nad przygotowaniem zasad sytułowania reklam, ogrodzeń i małej architektury w mieście Malbork, już z udziałem Naczelników Wydziałów Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej oraz Inżynierii i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.

Burmistrz poprosił przedsiębiorców, aby zgłaszali propozycje inwestycji w budżecie na 2018 rok. Na pewno zostanie zrealizowana inwestycja drogowa przy ul. Dalekiej, dotycząca utwardzenia pobocza oraz wykonania parkingu w strefie przemysłowej. Pozostałe propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu Rady w listopadzie br.

Rada omawiała także możliwości przyspieszenia położenia światłowodów oraz dostarczenia energii cieplnej w strefie przemysłowej. Wśród innych tematów poruszano: stan dróg osiedlowych i potrzebę ich modernizacji, oświetlenie dróg i chodników, mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, finansowanie ze środków PUP w Malborku doposażenia stanowisk pracy, projekty wizerunkowe dojazdu do określonych miejsc na terenie Malborka, wniosków stypendialnych uczniów szkół z Malborka, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Zgłoszono propozycję zaproszenia na kolejne spotkanie dyrektorów szkół zawodowych, aby rozpocząć rozmowy na temat rynku pracy i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie edukacji pracowników w określonych zawodach.

W wolnych wnioskach omawiano bieżące sprawy działalności Rady.

informacja: Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka