Niedziela, 4 czerwca 2023. Imieniny Christy, Helgi, Karola

Burmistrz podpisał umowy na budowę ścieżek rowerowych. Ostatnią podpisze za tydzień

2017-10-27 12:57:46 (ost. akt: 2017-10-27 14:40:20)

Burmistrz Marek Charzewski podpisał dziś (27.10) trzy umowy na wykonanie ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Malborka. Ostatnia, czwarta umowa na realizację tego zadania, zostanie podpisana 2 listopada br.

Umowy dotyczą inwestycji w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski.

Generalnym wykonawcą jest firma ROKA Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. W jej imieniu sygnatariuszem umów był Prezes Zarządu Kamil Rozmus.

Wartość wszystkich czterech umów to 6 591 205,70 PLN, tym wkład miasta 988 680,85 PLN. Termin wykonania prac kończy się z dniem 31 lipca 2018 roku.

	http://m.82-200.pl/2017/10/orig/loga-1875.jpg