Wtorek, 17 maja 2022. Imieniny Brunony, Sławomira, Wery

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku na temat ptasiej grypy

2017-10-04 14:25:10 (ost. akt: 2017-10-04 14:27:09)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje o istnieniu zagrożenia ponownego wystąpienia grypy ptaków w kraju.

Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku pragnie przypomnieć, iż nadal obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych w wystąpieniem wysoce zjadliwej grupy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 7220), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Informacja: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku

	http://m.82-200.pl/2017/10/orig/plakat-1757.jpg