Czwartek, 8 grudnia 2022. Imieniny Delfiny, Marii, Wirginiusza

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Malborka

2017-09-21 08:03:58 (ost. akt: 2017-09-21 08:05:45)

Przedstawiamy porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Malborka, która odbędzie się 28 września 2017 roku godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności spółek za 2016 rok, których organem założycielskim jest Miasto Malbork.
5. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta.
6. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście. Informacja dotycząca ilości oraz tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców w 2016 roku. Informacja o udzielonych w 2016 roku dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla mieszkańców, informacja o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Konserwatora Zabytków.
7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – VIII zmiana ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – VI zmiana ref. Skarbnik M. Pilarska - Downar;
c) w sprawie utworzenia muzeum Malborka pod nazwą Muzeum Miasta Malborka, ref. Burmistrz Marek Charzewski;
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka dzielnicy Wielbark w rejonie ulic Wejhera, Krótkiej i Głowackiego, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorca „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi na lata 2018 – 2020”, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. E. Tałałaj Konserwator Zabytków;
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji ref. doradca Burmistrza Z. Charmułowicz.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Informacja na temat protokołu XXXIII sesji Rady Miasta Malborka.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
1. Komisja Spraw Społecznych - 22.09.2017 r. godz.11.00
2. Komisja GKM - 22.09.2017 r. godz.13.00
3. Komisja Finansów i Roz. Miasta - 26.09.2017 r. godz.14.00
4. Komisja OKS - 27.09.2017 r. godz.13.30

Kolegium Przewodniczących 27.09.2017 r. (środa) godz. 15.00