Sobota, 1 października 2022. Imieniny Heloizy, Igora, Remigiusza

Tereny inwestycyjne głównym tematem spotkania Rady Gospodarczej

2017-09-05 10:00:05 (ost. akt: 2017-09-05 10:01:37)

31 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem radnych Rady Miasta Malborka. Na spotkanie zaproszony został także Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski.

Pierwszym tematem posiedzenia był konkurs Malborki Mistrz Biznesu o nagrodę burmistrza Miasta Malborka - wydarzenie, które zostało wpisane w strategię promocji województwa pomorskiego. Po dwóch edycjach członkowie Rady Gospodarczej zaproponowali udział w konkursie także przedsiębiorcom z gminy Malbork. Wójt Kwiatkowski chętnie przystał na tę propozycję, tym bardziej, że w jego gminie przedsiębiorców jest coraz więcej. Omówione zostały zasady udziału w Gali Konkursu w roku 2018, przestawione i przedyskutowane zostały nowe zapisy w regulaminie MMB.

Głównym zagadnieniem spotkania była propozycja współpracy z władzami gminy Malbork w zakresie przygotowania terenów pod nowe wielohektarowe tereny inwestycyjne. Zapytania inwestycyjne dotyczą głównie powierzchni powyżej 20 ha, a takich miasto Malbork nie posiada. W trakcie dyskusji wójt zadeklarował wolę podejmowania wspólnych działań w tym zakresie, sugerując również nawiązanie współpracy z właścicielami gruntów prywatnych.

Przygotowanie wspólnej oferty terenów inwestycyjnych miasta Malborka oraz malborskich przedsiębiorców Rada Gospodarcza zaproponowała już na swoim ostatnim posiedzeniu, teraz będzie można ją poszerzyć o ofertę terenów gminy Malbork oraz jej przedsiębiorców.

W związku z tym projektem zaproponowano także przygotowanie przez ekspertów analizy wpływu wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta i gminy. Pytano także o możliwości obejmowania strefą ekonomiczną takich gruntów.

Jak podkreślił radny Paweł Dziwosz, stworzenie nowych zakładów i miejsc pracy może przyczynić się do mniejszej migracji zarobkowej malborczyków, dzięki czemu liczba mieszkańców nie będzie się zmniejszać.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka Arkadiusz Mroczkowski oraz Przewodniczący Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak podkreślali znaczenie objęcia planem zagospodarowania przestrzennego proponowanych terenów pod inwestycje, tym bardziej, że w wielu przypadkach grunty te są gruntami rolnymi. Istotą współpracy nie jest łączenie miasta i gminy, ale wspólne działanie na rzecz rozwoju obu samorządów.

Wszystkie osoby zainteresowane przedstawieniem swoich gruntów pod inwestycje mogą kontaktować się ze Zbigniewem Charmułowiczem - Doradcą Burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami (Urząd Miasta Malborka ul. Plac Słowiański 5 82-200 Malbork pok. nr 214 tel. 055 629 04 69 kom. 885 689 993 e-mail: z.charmulowicz@um.malbork.pl).

Kolejnym tematem rozmów było przybliżenie zmiany w podjętej uchwale Rady Miasta Malborka z roku 2015, dotyczącej nowych inwestycji. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie zaproponowana zmiana jednego z zapisów uchwały.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również informacji na temat przygotowania terenów w strefie ekonomicznej w Malborku oraz etapów procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan dla dzielnicy Piaski II, gdzie planowana jest duża inwestycja, jest już gotowy, teraz należy oczekiwać podjęcia działań ze strony inwestora. Plan dla strefy przemysłowej jest w trakcie procedowania.

5 września br. w Urzędzie Miasta Malborka odbędzie się dyskusja nad planem, a do 6 października br. można jeszcze składać do niego wnioski.

Na zakończenie przedstawione zostały efekty apelu Burmistrza Miasta Malborka dotyczącego pomocy poszkodowanym w nawałnicy, która przeszła na Pomorzu w nocy z 11 na 12 sierpnia br.

W wolnych wnioskach rozmawiano o rozwoju sportu w Malborku oraz o pomocy lokalnej firmie. Problem dotyczy miejsca parkingowego przy firmie prowadzącej działalność gospodarczą.

Z uwagi na długą dyskusję dotyczącą wspólnych działań inwestycyjnych, przełożono na kolejne posiedzenie temat przygotowania zasad sytuowania reklam, ogłoszeń i małej architektury w Malborku.

informacja: Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka