Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Trwa głosowanie na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

2017-08-30 14:23:58 (ost. akt: 2017-09-07 07:53:41)

Przez cały marzec 2017 r. mieszkańcy Malborka mieli okazję składać propozycje zadań do sfinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W sumie do urzędu wpłynęło 19 wniosków. Po analizie merytorycznej i formalno-prawnej wszyscy wezwani wnioskodawcy uzupełnili bądź poprawili ewentualne błędy i braki, a tym samym do głosowania zakwalifikowały się wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty.

SPRAWDŹ ZADANIA ZAKWALIFIKOWANE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

W tej edycji BO wprowadzony został podział na Projekty Małe (o wartości do 25 000 zł) i Projekty Duże (o wartości do 200 000 zł). Na Projekty Małe przewiduje się środki w wysokości 100 000 zł, na projekty Duże 400 000 zł. Łączny koszt zgłoszonych zadań wynosi 1 527 766 zł w tym Projektów Małych 118 600 zł a Projektów Dużych 1 409 166 zł.

Jest to kwota znacznie wyższa od zaplanowanych 500 000 zł, rozstrzygające będzie więc głosowanie mieszkańców, ponieważ do realizacji rekomendowane będą te zadania z listy, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w BO 2018.

Głosować będzie można osobiście, przynosząc papierową kartę do głosowania do urzędu miasta i pozostawiając ją w Biurze Obsługi Interesanta oraz elektronicznie, poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie: www.malbork.budzet-obywatelski.org.

Maksymalnie można oddać łącznie 5 głosów na dowolnie wybrane projekty, należy również podać imię, nazwisko oraz PESEL. W wersji papierowej koniecznym będzie podpisanie oświadczenia znajdującego się na końcu karty do głosowania, natomiast w wersji elektronicznej wymagane będzie podanie nr tel. komórkowego, na który wysłany zostanie SMS z kodem zatwierdzającym oddanie głosu.

Zasady głosowania

Zgodnie z harmonogramem, głosowanie odbędzie się od 1 do 30 września 2018 r. Tradycyjnie już mieszkańcy będą mogli spotkać się z Burmistrzem Miasta Malborka i zapoznać ze złożonymi do Budżetu Obywatelskiego propozycjami jak również zadać pytania dotyczące innych sfer działalności miasta.

Terminy spotkań:
04 września 2017 r. godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 3 (Wielbark i Czwartaki)
05 września 2017 r. godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 2 (Piaski)
06 września 2017 r. godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 5 (osiedle Południe)
13 września 2017 r. godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 9 (Śródmieście)
14 września 2017 r. godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 6 (Kałdowo)

	http://m.82-200.pl/2017/08/orig/plakat-glosowanie-600-1629.jpg

Więcej na temat BO 2018 znajdziesz TUTAJ