środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Burmistrz i marszałek podpisali umowę na budowę kolektora deszczowego w Malborku

2017-08-18 12:46:09 (ost. akt: 2017-08-18 13:36:36)

18 sierpnia br. w sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Burmistrz Miasta Malborka podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pt: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Sztum.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 19 937 571,60 zł, w tym miasto Malbork- 16 831 128, 68 zł.

Wysokość dofinansowania ogółem 13 916 723,82 zł, w tym miasto Malbork – 11 742 213,78 zł co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych.


W ramach konkursu dla działania 11.1 ograniczenie zagrożeń naturalnych wraz z Malborkiem własne umowy podpisało jeszcze 20 innych gmin z Pomorza. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa kolektora w granicach miasta Malborka będzie realizowana w dzielnicy Wielbark w latach 2017-2019. Wynika ona z niewystarczającej długości oraz złego stanu kanalizacji deszczowej i kolektorów deszczowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nieefektywne działanie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a także zwiększenie udziału powierzchni skanalizowanych i nieprzepuszczalnych powoduje zwiększenie spływu wód deszczowych i jednocześnie zmniejszenie infiltracji do gruntu. To sprzyja wzrostowi zagrożenia powodziowego i jednocześnie redukcji zasobów wód gruntowych. Dla ochrony przed powodzią istotne jest zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód w zlewniach.

W efekcie inwestycji nastąpi odciążenie kanału Jagiellońskiego oraz kanału Juranda na terenie Malborka i odprowadzenie wód deszczowych z terenów istniejących i projektowanych zlewni w dzielnicy Wielbark oraz z terenów po były poligonie bezpośrednio do rzeki Nogat.

Przed aktem podpisania dokumentów marszałek Mieczysław Struk zaapelował do samorządowców o solidarne wsparcie tych wszystkich gmin, które ucierpiały podczas piątkowej nawałnicy. Straty są ogromne, liczy się każda pomoc.