Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

24 sierpnia odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Malborka

2017-08-16 16:21:16 (ost. akt: 2017-08-16 16:28:56)

Przedstawiamy porządek XXXIV sesji Rady Miasta Malborka, która odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta Malborka:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – VI zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
c) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
d) w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ref Jacek Markowski, Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Obywatelskiego;
e) w sprawie uchylenia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Malborka na lata 2016 – 2019”, ref. Jacek Markowski Przewodniczący Klubu Radnych Porozumienia Obywatelskiego;
f) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski;
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
h) w sprawie uchwalenia „Programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2018 w zakresie szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci z terenu miasta Malborka urodzonych w 2015-2016 roku, ref. Sylwia Starosta-Romańczuk,wydz. Spraw Społecznych;
i) w sprawie wyboru członków Rady Społecznej działającej przy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku spośród przedstawicieli Rady Miasta Malborka, ref. Andrzej Anuszkiewicz, zastępujący dyrektora CPiTU;
j) w sprawie utworzenia muzeum w Malborku pod nazwą Muzeum Miasta Malborka, ref. Burmistrz Miasta Marek Charzewski;
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,
m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,
n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,
o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Malborku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku i Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS,
p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Malborku, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku i Gimnazjum Nr 5 w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;
q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;
r) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;
s) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w Malborku, ref. Małgorzata Krysik z-ca nacz. wydz. OKS;
t) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
u) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/238/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
v) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
w) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
x) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Szkół Nr 1 w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
y) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Szkół Nr 2 w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
z) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
aa) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
bb) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku, ref. Anna Suchińska, dyrektor CUW;
cc) w sprawie zmiany nazwy ulicy, ref Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
dd) w sprawie zmiany nazwy ulicy, ref Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
ee) w sprawie zmiany nazwy ulicy, ref Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, nacz. wydz. RGP;
ff) w sprawie zmiany nazwy ulicy zlokalizowanej na Osiedlu Czwartaki w Malborku, ref Przewodniczący Rady;
gg) w sprawie zmiany nazwy ulicy zlokalizowanej w centralnej części Malborka, ref. Przewodniczący Rady;
hh) w sprawie zmiany nazwy placu zlokalizowanego na zapleczu ul. Chrobrego w Malborku, ref. Przewodniczący Rady.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Informacja na temat protokółów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta.
8. Komunikaty i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:

1. Komisja OKS - dn. 22.08.2017 r. godz.11:00
2. Komisja Spraw Społecznych - dn. 22.08.2017 r. godz.12.00
3. Komisja GKM - dn. 22.08.2017 r. godz.13:00
4. Komisja Finansów i Roz. Miasta - dn. 22.08.2017 r. godz.14.00

Kolegium Przewodniczących 23.08.2017 r. (środa) godz. 15.00