środa, 7 grudnia 2022. Imieniny Agaty, Dalii, Sobiesława

Malbork pozyskał środki na budowę kolektora deszczowego. Prawie 12 mln zł dofinansowania!

2017-08-09 08:36:22 (ost. akt: 2017-08-09 08:49:30)

Miasto Malbork pozyskało dofinansowanie na realizację kolejnej inwestycji pn: "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na.podstawie uchwały Zarządu Województwa z dnia 27 lipca br. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Sztum.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 19 937 571,60 zł. W tym Miasto Malbork- 16 831 128, 68 zł.
Wysokość dofinansowania ogółem 13 916 723,82 zł w tym dla Miasta Malbork – 11 742 213,78 zł co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych.

Budowa kolektora w granicach Miasta Malborka będzie realizowana w dzielnicy Wielbark w latach 2017-2019. Wynika ona z niewystarczającej długości oraz złego stanu kanalizacji deszczowej i kolektorów deszczowych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nieefektywne działanie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a także zwiększenie udziału powierzchni skanalizowanych i nieprzepuszczalnych powoduje zwiększenie spływu wód deszczowych i jednocześnie zmniejszenie infiltracji do gruntu. To sprzyja wzrostowi zagrożenia powodziowego i jednocześnie redukcji zasobów wód gruntowych. Dla ochrony przed powodzią istotne jest zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód w zlewniach.

W efekcie inwestycji nastąpi odciążenie kanału Jagiellońskiego oraz kanału Juranda na terenie Malborka i odprowadzenie wód deszczowych z terenów istniejących i projektowanych zlewni w dzielnicy Wielbark oraz z terenów po były poligonie bezpośrednio do rzeki Nogat.