środa, 1 lutego 2023. Imieniny Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

Powstaje Zewnętrzne Muzeum Fortyfikacji

2017-07-17 07:57:07 (ost. akt: 2018-03-27 12:03:59)

Trwają prace związane ze stworzeniem na bazie odrestaurowanych murów miejskich Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. Będzie ono unikatowym produktem na mapie turystycznej Polski. Wartość projektu wynosi 2 653 982,75 zł, wysokość dofinansowania 1 571 877,82 zł. Finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe" Działania 8.3.

Projekt zakłada stworzenie Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji na bazie odrestaurowanych Murów Miejskich – wyremontowane w latach ubiegłych mury zachodnie oraz obecnie remontowane mury wschodnie. Muzeum ma na celu wyeksponowanie średniowiecznego dziedzictwa miasta oraz stanowić uzupełnienie oferty Muzeum Zamkowego w Malborku.

Przedsięwzięcie ma szeroki zasięg, od konserwacji i restauracji Wschodnich Murów Miejskich, poprzez oświetlenie i monitoring całości fortyfikacji obronnych, aranżację przystanków ścieżki muzeum po digitalizację zasobów materialnych i niematerialnych związanych z dziedzictwem kulturowym Malborka. Aranżacja przystanków muzeum na murach i interaktywne wyposażenie (maszyny oblężnicze, stylizowane elementy scenografii, obrazy, animacje, efekty dźwiękowe) wprowadzą odwiedzających w klimat średniowiecznego miasta. Infokioski będą prezentować zbiory i artefakty związane z Malborkiem i jego historią w postaci "wirtualnego muzeum" dostępnego za pomocą nowoczesnych multimedianych urządzeń. Przewidziane elementy małej architektury pozwolą na zmianę obecnie unikanego przez turystów i negatywnie odbieranego przez mieszkańców zabytku, w przestrzeń publiczną nastawioną na wykorzystanie potencjału historycznego miasta.

Organizacja muzeum na "wolnym powietrzu", jego bezkosztowy dostęp, mała architektura i oświetlenie całości ścieżki pozwoli na dostępność obiektu przez 24h/365 dni w roku, pozwalając na elastyczny pobyt w mieście zarówno poza sezonem, jak i w godzinach popołudniowych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:
- konserwacji i renowacji murów obronnych wschodnich (wraz z basztami) położonych w obszarze dz. Stare Miasto w Malborku, wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego - nr rej.: 314 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z 6.09.1962 r.;
- oświetlenia murów zachodnich i wschodnich;
- utworzenia zewnętrznego muzeum i ścieżki edukacyjnej w ramach miejsc istniejących i nowo zorganizowanych – przedsięwzięcie polega na nadaniu nowych funkcji użytkowych, kulturalnych i turystycznych średniowiecznym murom miejskim w Malborku w formie zewnętrznego muzeum fortyfikacji, stworzenie ścieżki edukacyjnej na bazie istniejących ciągów pieszych, z wyeksponowaniem istniejących zabytkowych elementów murów i Starego Miasta oraz ukazaniem nieistniejącego zagospodarowania dawnego Starego Miasta. W ramach inwestycji planuje się m.in. montaż elementów małej architektury (ławek, tablic informacyjnych, infokiosków), uzupełnienie alejek na trasie o nawierzchni brukowanej i zieleni w formie wzmacnianych trawników, wykonanie instalacji iluminacji i zasilania elementów multimedialnych.

Planowany termin zakończenia prac to 29.09.2017 r.
http://m.82-200.pl/2017/07/orig/20170712-132500-1492.jpg
http://m.82-200.pl/2017/07/orig/20067592-10211494794423923-2011230853-n-1491.jpg

	http://m.82-200.pl/2018/03/orig/loga-projekty-2677.jpg